ΠΔΒ 2017 βαθμοί Γλυκ

Στο πλαίσιο "Αναζήτηση" γράφετε το ΕΠΩΝΥΜΟ και το ΟΝΟΜΑ με κεφαλαία και ακριβώς όπως καταχωρήθηκαν στη Δήλωση Συμμετοχής. Σε περίπτωση διπλής ονομασίας, όνομα ή επώνυμο, ΜΗΝ βάζετε "παύλα" ανάμεσα στα δύο ονόματα απλώς αφήνετε ένα κενό. Όπου απαιτείται, γράφετε το κεφαλαίο γράμμα ΧΩΡΙΣ διαλυτικά.

Στη συνέχεια πατήστε "Αναζήτηση" και αμέσως πιο κάτω δείτε τα αποτελέσματα. Κάνετε αναζήτηση για ένα όνομα κάθε φορά.

Αναζήτηση:
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ

Για να αναζητήσετε νέο όνομα καθαρίστε τις θέσεις αναζήτησης πατώντας στο κατάλληλο μπλε εικονίδιο καθαρισμού επάνω αριστερά.

SimaPDB01web

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

SimaPEVweb

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΕΝΩΣΗ

ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ