Ανακοινοποίηση των οδηγιών για τον 1ο ΠΔΒ Γυμνασίου . Η ανακοινοποίηση περιέχει ως μοναδική αλλαγή την προσθήκη της παραγράφου 5.5 λόγω παράλειψης.

Υπενθυμίζεται ότι τα σχολεία οφείλουν να κοινοποιήσουν στην Ο.Ε. τα ονόματα των μαθητών που θα συμμετάσχουν μέχρι 06/05/2022.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 11 Μαΐου 2022.

Με εκτίμηση
Η Οργανωτική Επιτροπή
του ΠΔΒ 2022

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου

Ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου είναι πραγματικότητα. Όλες οι σχετικές οδηγίες για την δήλωση μαθητών/τριων της Γ’ τάξης περιέχονται στην σχετική ανακοίνωση που ακολουθεί. Ευελπιστούμε πως και αυτός ο διαγωνισμός θα αποτελέσει αφορμή για την αναβάθμιση της Βιολογίας και θα αγκαλιαστεί από μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς Βιολόγους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 11 Μαΐου 2022 εντός σχολικού προγράμματος.

Με εκτίμηση
Η Οργανωτική Επιτροπή
του ΠΔΒ 2022

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου