Η ΠΕΒ προκηρύσσει τον 19ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας για τα Λύκεια και το 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας για τα Γυμνάσια. Η εγκύκλιος του 19ου ΠΔΒ 2023 βρίσκεται ήδη στα περισσότερα σχολεία. Όπως έχουμε ενημερώσει η ημερομηνία της Α’ φάσης για τα Λύκεια θα είναι το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023.

Εγκύκλιος 19ου ΠΔΒ 2023

Ο 18ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας ανακοινώθηκε και επίσημα από το ΥΠΑΙΘ.

Καλούμε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες που αγαπούν τη Βιολογία να προετοιμαστούν και να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, αποκτώντας νέες εμπειρίες, βιώματα αλλά και γνώσεις. Στο Σχέδιο προκήρυξης θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για την συμμετοχή σας.

Η Οργανωτική Επιτροπή εργάζεται εδώ και καιρό για να διεξάγει έναν αδιάβλητο διαγωνισμό με την καλλίτερη δυνατή οργάνωση και αξιολόγηση.

Σας καλούμε όλους και όλες το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 στον 18ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας.

Επισημαίνουμε ότι φέτος για πρώτη φορά θα διεξαχθεί αντίστοιχος διαγωνισμός και για το Γυμνάσιο. Λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό του Γυμνασίου θα ανακοινωθούν αργότερα

Ακολουθεί η εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΠΔΒ 2022
Έγκριση ΠΔΒ 2022

Η εγκύκλιος του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας εγκρίθηκε από το ΥΠΑΙΘ και το ΙΕΠ και στάλθηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες. Η Οργανωτική Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις της πανδημίας και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και θα ενημερώσει για τους/τις εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες εγκαίρως για οποιαδήποτε αλλαγή. Αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των μαθητών/τριων και συναδέλφων εκπαιδευτικών, καθώς και η ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών/τριων της χώρας. 

Ακολουθεί η εγκύκλιος

Έγκριση ΠΔΒ 2021
Εγκύκλιος ΠΔΒ 2021

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) προκηρύσσει τον 16ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) 2020 για μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. της χώρας. Ακολουθεί η εγκύκλιος.

Εγκύκλιος ΠΔΒ 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εν αναμονή της εγκυκλίου και για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων ανακοινώνεται ότι η ύλη της Α’ φάσης για τον 16ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας 2020 καθορίζεται ως εξής:

Α. Για τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου:

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Α΄ Λυκείου:

Κεφ. 1 «Από το κύτταρο στον οργανισμό»

Κεφ. 3 «Κυκλοφορικό σύστημα»

Κεφ. 8 «Μυϊκό σύστημα»

Κεφ. 9 «Νευρικό σύστημα»

Κεφ. 12 «Αναπαραγωγή – Ανάπτυξη» (εκτός των παραγράφων: Σχηματισμός πλακούντα, Ανάπτυξη του εμβρύου)

 

Β. Για τους/τις μαθητές/τριες της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου:

  • Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας (Α. Καψάλης, Ι.Ε. Μπουρμπουχάκης, Β. Περάκη, Σ. Σαλαμαστράκης):

Κεφ. 1 «Χημική σύσταση του κυττάρου»

Κεφ. 2 «Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής»

  • Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Β & Γ΄Λυκείου (Τεύχος Α) (Αδαμαντιάδου Σ. κ.α., όπως αναμορφώθηκε από τους Καλαϊτζιδάκη Μ. & Πανταζίδη Γ.):

Κεφ. 1 «Άνθρωπος & Υγεία» 1.1, 1.2, 1.2.1 (εκτός ο «Πολλαπλασιασμός των ιών»), 1.2.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.5)

Κεφ. 2 «Άνθρωπος & Περιβάλλον» 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2

Κεφ. 3 «Εξέλιξη» 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7

 

Γ. Για τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου:

  • Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας:

Κεφ. 1 «Το γενετικό υλικό»

Κεφ. 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας»

Κεφ. 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA»

Κεφ. 5 «Μενδελική κληρονομικότητα»

Κεφ. 6 «Μεταλλάξεις»

Κεφ. 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» (εκτός από την ενότητα «Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας»)

Κεφ. 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» (εκτός των παραγράφων «Εμβόλια» και «Αντιβιοτικά»)

Κεφ. 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»

  • Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Β & Γ΄Λυκείου (Τεύχος Α):

Κεφ. 1 «Άνθρωπος και υγεία»

1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου. – 1.2 Μικροοργανισμοί – 1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός ο «Πολλαπλασιασμός των ιών») – 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών – 1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας – 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας – 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία – 1.3.3 Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος – 1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) – 1.5 Ουσίες που προκαλούν εθισμό.

Κεφ. 2 «Άνθρωπος και περιβάλλον»

2.1 Η έννοια του οικοσυστήματος – 2.1.1 Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων – 2.2 Ροή Ενέργειας – 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα – 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα – 2.3 Βιογεωχημικοί κύκλοι – 2.3.1 Ο κύκλος του άνθρακα – 2.3.2 Ο κύκλος του αζώτου – 2.3.3 Ο κύκλος του νερού – 2.4.3 Ερημοποίηση – 2.4.4 Ρύπανση (εκτός: Ρύπανση του εδάφους και Ηχορρύπανση)

Κεφ. 3 «Εξέλιξη»

3.1 Εισαγωγή – 3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη – 3.1.2 Η θεωρία του Λαμάρκ – 3.1.3 Η θεωρία της Φυσικής Επιλογής – 3.1.4 Μερικές χρήσιμες αποσαφηνίσεις στη θεωρία της φυσικής επιλογής – 3.1.5 Η φυσική επιλογή εν δράσει – 3.2 Η σύγχρονη σύνθεση – 3.2.1 Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την εξελικτική πορεία – 3.3 Τι είναι η φυλογένεση και από πού αντλούμε σχετικά στοιχεία – 3.4 Η εξέλιξη του ανθρώπου – 3.4.1 Το γενεαλογικό μας δέντρο – 3.4.2 Η εμφάνιση των Θηλαστικών και των Πρωτευόντων – 3.4.3 Τα χαρακτηριστικά των Πρωτευόντων – 3.4.5 Η εμφάνιση των Ανθρωπιδών – 3.4.6 Οι πρώτοι άνθρωποι – 3.4.7 Η ποικιλομορφία στους ανθρώπινους πληθυσμούς