ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην ύλη για τη Γ τάξη και για την Α φάση του Διαγωνισμού να διορθωθεί και να αντικατασταθεί  η ενότητα 2.2.4. (που δεν υπάρχει στο σχολικό βιβλίο) με την 2.4.4 (συντακτικό λάθος).

Οπότε, για την Γ τάξη και για την Α φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας,  η ύλη έχει ως εξής:

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ ́ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού:

Κεφ. 1 «Το γενετικό υλικό»

Κεφ. 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας»

Κεφ. 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA»

Κεφ. 5 «Μενδελική κληρονομικότητα»

Κεφ. 6 «Μεταλλάξεις»

Κεφ. 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» (εκτός από την ενότητα «Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας»)

Κεφ. 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» (εκτός των παραγράφων «Εμβόλια» και «Αντιβιοτικά»)

Κεφ. 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ ́ Λυκείου Γενικής Παιδείας:

Κεφ. 1 οι ενότητες 1.3, 1.3.1, 1.3.2 και 1.3.3

Κεφ. 2 οι ενότητες 2.2, 2.2.1, 2.2.2 και 2.4.4 εκτός από τη ρύπανση του εδάφους και την ηχορρύπανση

Κεφ. 3 οι ενότητες 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 και 3.2

Από την Ο.Ε.