Όπως έχει περιγραφεί και στην εγκύκλιο, τα σχολεία οφείλουν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τις συμμετοχές των μαθητών τους μέσω του Εντύπου 1.

Το συγκεκριμένο έντυπο έχει αποσταλεί στα σχολεία, αλλά είναι δυνατή και η λήψη του από εδώ.

Έντυπο 1 – Κατάσταση Συμμετοχών ΠΔΒ Γυμνασίου

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα, απευθύνεστε προς την Ο.Ε. του ΠΔΒ.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες του Διαγωνισμού αναρτώνται και εδώ.

Η Ο.Ε. του ΠΔΒ