Οι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου που διαγωνίστηκαν στην Α’ φάση του ΠΔΒ22 μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους εδώ.

Σύντομα στην ίδια φόρμα θα είναι διαθέσιμα και τα αποτελέσματα για τους μαθητές/τριες της Α’ Λυκείου.

Η Ο.Ε. του ΠΔΒ 2022