Αποτελέσματα Γ’ Φάσης ΠΔΒ 2019

Η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Γ’ φάσης του ΠΔΒ 2019. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για τον επόμενο διαγωνισμό ΠΔΒ 2020.

Αποτελέσματα Γ' Φάσης ΠΔΒ 2019