Αποτελέσματα Α’ φάσης ΠΔΒ 2019

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου η δυνατότητα αναζήτησης των αποτελεσμάτων της Α’ φάσης πατώντας εδώ. Υπάρχουν δύο επιλογές αναζήτησης, οι οποίες εμφανίζουν τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα.

Για αναφορά προβλημάτων, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του διαγωνισμού pdbpev@gmail.com