Μετάθεση ημερομηνίας ΠΔΒ 2022

Η Οργανωτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας (ΠΔΒ), λαμβάνοντας υπόψη
τις παρούσες συνθήκες της συνεχιζόμενης πανδημίας της Covid-19, αποφάσισε την αναβολή της
διεξαγωγής της Ά φάσης του ΠΔΒ 2022 και τη μετάθεσή της σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι νέες ημερομηνίες:

Ατομικές Δηλώσεις Μαθητών σε Ιστοσελίδα Διαγωνισμού: Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 (Μετά από αυτή την ημερομηνία καμία ατομική δήλωση δεν θα γίνει δεκτή

Δηλώσεις σχολείων προς οικείες ΔΔΕ: Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

Ορισμός εξεταστικών κέντρων από ΔΔΕ: Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022

Α’ Φάση ΠΔΒ 2022: Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

Β’ & Γ’ Φάση ΠΔΒ 2022: 16-20 Απριλίου 2022 σε δύο συνεχόμενες ημέρες.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Μετάθεση Ημερομηνίας ΠΔΒ 2022