Διευκρινήσεις σχετικά με τις δηλώσεις συμμετοχής στον Π.Δ.Β. 2022

Η Οργανωτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2022 σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου αποσαφηνίζει την διαδικασία υποβολής συμμετοχών από τους/τις μαθητές/τριες και τα σχολεία και άλλων συναφών θεμάτων, καθώς έχουν διαπιστωθεί σχετικές παρερμηνείες.

  1. Ο/Η μαθητής/τρια συμπληρώνει τη σχετική αίτηση ΕΔΩ . ΔΕΝ παραλαμβάνει κάποιο αποδεικτικό, ούτε αυτή η δήλωση υποβάλλεται στον/στην Διευθυντή/ντρια.
  2. Ο/Η μαθητής/τρια δηλώνει προφορικά την πρόθεση συμμετοχής του/της στον βιολόγο εκπαιδευτικό του σχολείου και προσκομίζει στον/στην Διευθυντή/ντρια μια υπεύθυνη δήλωση. Η υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνει τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας και την άδεια να συμμετέχει στον ΠΔΒ 2022 με υπογραφή γονέα/κηδεμόνα.
  3. Ο Βιολόγος εκπαιδευτικός του σχολείου συγκεντρώνει τα στοιχεία των μαθητών/τριων σε ειδικό αρχείο excel, το οποίο αποστέλλεται κάθε χρόνο από την Οργανωτική Επιτροπή. Μέσω της Διεύθυνσης του σχολείου, το αρχείο στέλνεται στον/στην υπεύθυνο/η Διαγωνισμών της οικείας ΔΔΕ. Το αρχείο ΔΕΝ αποστέλλεται από το σχολείο στην Οργανωτική Επιτροπή του ΠΔΒ.
  4. Η ΔΔΕ συγκεντρώνει όλες τις δηλώσεις συμμετοχής μαθητών/τριων, καθώς και εκπαιδευτικών ως επιτηρητών. Όπως αναφέρεται στην σχετική εγκύκλιο, εκπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές. Η ΔΔΕ αποστέλλει συγκεντρωτική κατάσταση συμμετοχών στην Οργανωτική Επιτροπή.
  5. Η ΔΔΕ ορίζει τα Εξεταστικά Κέντρα και ενημερώνει τα οικεία σχολεία. Σε συνεννόηση ΔΔΕ και της Διεύθυνσης του σχολείου-εξεταστικού ορίζεται τριμελής επιτροπή εξετάσεων.
  6. Μαθητές/τριες που δεν έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους ή δεν ακολουθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να διαθέτουν κάποιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. ταυτότητα) για να προσέλθουν στις εξετάσεις.
  7. Προφορική εξέταση προβλέπεται, αποκλειστικά στην Ά φάση, μόνο για όσους/ες μαθητές/τριες έχουν προσκομίσει σχετικό επίσημο έγγραφο στο σχολείο τους. Πραγματοποιείται από δύο μέλη της Επιτροπής εξετάσεων, αποκλειστικά Βιολόγους, και μόνο για τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου