1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου (Ανακοινοποίηση)

Ανακοινοποίηση των οδηγιών για τον 1ο ΠΔΒ Γυμνασίου . Η ανακοινοποίηση περιέχει ως μοναδική αλλαγή την προσθήκη της παραγράφου 5.5 λόγω παράλειψης.

Υπενθυμίζεται ότι τα σχολεία οφείλουν να κοινοποιήσουν στην Ο.Ε. τα ονόματα των μαθητών που θα συμμετάσχουν μέχρι 06/05/2022.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 11 Μαΐου 2022.

Με εκτίμηση
Η Οργανωτική Επιτροπή
του ΠΔΒ 2022

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας Γυμνασίου

Similar Posts