|

Εγκύκλιος ΠΔΒ 2023

Η ΠΕΒ προκηρύσσει τον 19ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας για τα Λύκεια και το 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας για τα Γυμνάσια. Η εγκύκλιος του 19ου ΠΔΒ 2023 βρίσκεται ήδη στα περισσότερα σχολεία. Όπως έχουμε ενημερώσει η ημερομηνία της Α’ φάσης για τα Λύκεια θα είναι το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023.

Εγκύκλιος 19ου ΠΔΒ 2023

Similar Posts