|

Ατομική δήλωση συμμετοχής στον Π.Δ.Β. 2024

Η ατομική δήλωση συμμετοχής για τον 20ο ΠΔΒ 2024 έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε από ΕΔΩ. Η δήλωση αφορά μόνο το διαγωνισμό του Λυκείου. Μετά την υποβολή θα λάβετε στη διεύθυνση email που δηλώσατε ένα αντίγραφο των στοιχείων που καταχωρήσατε. Ελέγξτε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία (και το φάκελο “Ανεπιθύμητα”) για την απάντηση. Παρακαλούμε να μην υποβάλετε εκ νέου δήλωση για τον ίδιο μαθητή, εφόσον έχετε λάβει απαντητικό μήνυμα. Προσοχή επίσης πρέπει να δοθεί στην ορθή καταχώρηση των στοιχείων. Λανθασμένες καταχωρίσεις ή διπλοεγγραφές δημιουργούν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία, μπορείτε να επικοινωνείτε στο pdbpev@gmail.com

Η διαδικασία αυτή ΔΕΝ αφορά στο διαγωνισμό για το Γυμνάσιο. Θα ακολουθήσουν μετά τη διενέργεια τουλάχιστον της Α φάσης, άλλες οδηγίες για τις δηλώσεις των μαθητών/τριών της Γ’ Γυμνασίου.

Στη συνέχεια:

  1. Ο/Η μαθητής/τρια δηλώνει προφορικά την πρόθεση συμμετοχής του/της στον βιολόγο εκπαιδευτικό του σχολείου και προσκομίζει στον/στην Διευθυντή/ντρια μια υπεύθυνη δήλωση. Η υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνει τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας και την άδεια να συμμετέχει στον ΠΔΒ 2024 με υπογραφή γονέα/κηδεμόνα.
  2. Ο Βιολόγος εκπαιδευτικός του σχολείου συγκεντρώνει τα στοιχεία των μαθητών/τριων σε ειδικό αρχείο excel, το οποίο αποστέλλεται κάθε χρόνο από την Οργανωτική Επιτροπή. Μέσω της Διεύθυνσης του σχολείου, το αρχείο στέλνεται στον/στην υπεύθυνο/η Διαγωνισμών της οικείας ΔΔΕ. Το αρχείο ΔΕΝ αποστέλλεται από το σχολείο στην Οργανωτική Επιτροπή του ΠΔΒ.
  3. Η ΔΔΕ συγκεντρώνει όλες τις δηλώσεις συμμετοχής μαθητών/τριων, καθώς και εκπαιδευτικών ως επιτηρητών. Η ΔΔΕ αποστέλλει συγκεντρωτική κατάσταση συμμετοχών στην Οργανωτική Επιτροπή.
  4. Η ΔΔΕ ορίζει τα Εξεταστικά Κέντρα και ενημερώνει τα οικεία σχολεία. Σε συνεννόηση ΔΔΕ και της Διεύθυνσης του σχολείου-εξεταστικού ορίζεται τριμελής επιτροπή εξετάσεων.
  5. Μαθητές/τριες που δεν έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους ή δεν ακολουθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να διαθέτουν κάποιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. ταυτότητα) για να προσέλθουν στις εξετάσεις.
  6. Προφορική εξέταση προβλέπεται, αποκλειστικά στην Ά φάση, μόνο για όσους/ες μαθητές/τριες διαθέτουν και έχουν προσκομίσει σχετικό επίσημο έγγραφο στο σχολείο τους. Πραγματοποιείται από δύο μέλη της Επιτροπής εξετάσεων, αποκλειστικά Βιολόγους, και αφορά μόνο για τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου (εάν υπάρχουν).

Σημαντικές Ημερομηνίες

  • 26 Ιανουαρίου 2024 – Όριο υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής για μαθητές/τριες
  • 29 Ιανουαρίου 2024 – Όριο υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής των σχολείων στις Διευθύνσεις Δ.Ε.
  • 5 Φεβρουαρίου 2024 – Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων
  • 10 Φεβρουαρίου 2024 – Διεξαγωγή Α’ φάση ΠΔΒ 2024

Similar Posts