| |

Ανακοίνωση για 2η φάση – ΠΔΒ 2024

Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού οδηγίες για τη 2η φάση του Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις πληροφορίες εδώ.

Ευχόμαστε σε όλους τους διαγωνιζόμενους Καλά Αποτελέσματα.

Η Ο.Ε. του ΠΔΒ 2024

Similar Posts