Τα αποτελέσματα όλων των ετών του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας

ΠΔΒ 2017 A φάση Α λυκείου B φάση  τελικά
A φάση Β λυκείου
A φάση Γ λυκείου
ΠΔΒ 2016 Α φάση Α λυκείου Β φάση τελικά
Α φάση Β λυκείου
Α φάση Γ λυκείου
ΠΔΒ 2015 A φάση Α λυκείου B φάση  τελικά 
A φάση Β λυκείου
A φάση Γ λυκείου 
ΠΔΒ 2014 Α φάση Α λυκείου Β φάση τελικά
Α φάση Β λυκείου
Α φάση Γ λυκείου
ΠΔΒ 2013 Α φάση  Α λυκείου   

Β φάση

τελικά
Α φάση  Β λυκείου
Α φάση  Γ λυκείου
ΠΔΒ 2012 Α φάση Β λυκείου Β φάση τελικά 
Α φάση Γ λυκείου
ΠΔΒ 2011 Α φάση Β λυκείου Β φάση τελικά
Α φάση Γ λυκείου
 ΠΔΒ 2010 Α φάση Β λυκείου Β φάση τελικά
Α φάση Γ λυκείου
 ΠΔΒ 2009 Α φάση Β λυκείου Β φάση τελικά
Α φάση Γ λυκείου
ΠΔΒ 2008 Α φάση Β & Γ λυκείου Β φάση τελικά
ΠΔΒ 2007 Α φάση Β & Γ λυκείου Β φάση τελικά
ΠΔΒ 2006 Α φάση Β & Γ λυκείου Β φάση  
ΠΔΒ 2005 Α φάση Β & Γ λυκείου Β φάση