Οδηγίες αναζήτησης

  1. Επιλογή Διαγωνισμού και τάξης
  2. Καταχωρούνται τα 4 πρώτα γράμματα του επωνύμου και τα 3 πρώτα γράμματα του ονόματος και του πατρωνύμου. Σε περίπτωση απουσίας πατρωνύμου, δηλώστε τρεις φορές παύλα.
  3. Επιλογή του κουμπιού ΕΡΕΥΝΑ