Οι μαθητές της Α΄ ή της Β΄ Λυκείου που διακρίνονται κατά τη συμμετοχής τους στης Α φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας αποκτούν πλεονέκτημα για τη συμμετοχή τους σε επόμενες φάσεις του διαγωνισμού ως εξής:

Α΄ Λυκείου

Οι μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου κρατούν τον βαθμό τους μέχρι τη συμμετοχή τους στην πρώτη (1η) φάση της Β΄ Λυκείου και μπορεί να προσμετρηθεί για την απόκτηση δικαιώματος συμμετοχής στη δεύτερη (2η) φάση. Στην περίπτωση που ο βαθμός της Α΄ Λυκείου είναι μεγαλύτερος από τον βαθμό της Β΄ Λυκείου, τότε ο τελικός βαθμός στη Β΄ Λυκείου προκύπτει από τον συμψηφισμό (50/50) των βαθμών της Α΄ και Β΄ τάξης.

Β΄ Λυκείου

Οι μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου που αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη (2η) φάση μπορούν να διαγωνιστούν είτε απευθείας στη δεύτερη (2η) φάση του ΠΔΒ της ίδιας χρονιάς είτε της επόμενης χρονιάς, παρακάμπτοντας την πρώτη (1η) φάση της χρονιάς εκείνης. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά και θα δηλωθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων από τους μαθητές, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της πρώτης (1ης) φάσης.