Τα θέματα και οι απαντήσεις όλων των ετών του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας

Α φάσηΒ φάση
ΠΔΒ 2024Α Λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις
Β Λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις
Γ Λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις ερωτήσεις απαντήσεις
Α φάσηΒ φάση
ΠΔΒ 2023Α Λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις
Β Λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις
Γ Λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις ερωτήσεις απαντήσεις
Α φάσηΒ φάση
ΠΔΒ 2022Α Λυκείουερωτήσεις απαντήσεις
Β Λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις
Γ Λυκείουερωτήσειςαπαντήσειςερωτήσειςαπαντήσεις
  Α φάση Β φάση 
ΠΔΒ 2020Α λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις   
 Β λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις   
 Γ λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις ερωτήσειςαπαντήσεις
  Α φάση Β φάση 
ΠΔΒ 2019Α λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις  
 Β λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις  
 Γ λυκείουερωτήσειςαπαντήσειςερωτήσειςαπαντήσεις
  Α φάσηΒ φάση
ΠΔΒ 2018Α λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις 
Β λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις  
Γ λυκείουερωτήσειςαπαντήσειςερωτήσειςαπαντήσεις
  Α φάσηΒ φάση
ΠΔΒ 2017Α λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις 
Β λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις  
Γ λυκείουερωτήσειςαπαντήσειςερωτήσειςαπαντήσεις
  Α φάσηΒ φάση
ΠΔΒ 2016Α λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις 
Β λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις  
Γ λυκείουερωτήσειςαπαντήσειςερωτήσειςαπαντήσεις
ΠΔΒ 2015Α λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις 
Β λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις  
Γ λυκείουερωτήσειςαπαντήσειςερωτήσειςαπαντήσεις
ΠΔΒ 2014Α λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις 
Β λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις  
Γ λυκείουερωτήσεις απαντήσεις ερωτήσειςαπαντήσεις
ΠΔΒ 2013Α λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις 
Β λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις  
Γ λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις ερωτήσειςαπαντήσεις 
ΠΔΒ 2012Β λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις 
Γ λυκείουερωτήσειςαπαντήσειςερωτήσειςαπαντήσεις
ΠΔΒ 2011Β λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις 
Γ λυκείουερωτήσειςαπαντήσειςερωτήσειςαπαντήσεις
ΠΔΒ 2010Β λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις 
Γ λυκείουερωτήσειςαπαντήσειςερωτήσειςαπαντήσεις
ΠΔΒ 2009Β λυκείουερωτήσειςαπαντήσεις 
Γ λυκείουερωτήσειςαπαντήσειςερωτήσειςαπαντήσεις
ΠΔΒ 2008Β & Γ λυκείουερωτήσειςαπαντήσειςερωτήσειςαπαντήσεις
ΠΔΒ 2007Β & Γ λυκείουερωτήσειςαπαντήσειςερωτήσειςαπαντήσεις
ΠΔΒ 2006Β & Γ λυκείουερωτήσειςαπαντήσειςερωτήσειςαπαντήσεις
ΠΔΒ 2005Β & Γ λυκείουερωτήσειςερωτήσεις