Τα θέματα και οι απαντήσεις όλων των ετών του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας

    Α φάση   Β φάση  
ΠΔΒ 2020 Α λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις    
  Β λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις    
  Γ λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις ερωτήσεις απαντήσεις
    Α φάση   Β φάση  
ΠΔΒ 2019 Α λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις    
  Β λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις    
  Γ λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις ερωτήσεις απαντήσεις
    Α φάση Β φάση
ΠΔΒ 2018 Α λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις    
Β λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις    
Γ λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις ερωτήσεις απαντήσεις
    Α φάση Β φάση
ΠΔΒ 2017 Α λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις    
Β λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις    
Γ λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις ερωτήσεις απαντήσεις
    Α φάση Β φάση
ΠΔΒ 2016 Α λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις    
Β λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις    
Γ λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις ερωτήσεις απαντήσεις
  ΠΔΒ 2015 Α λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις    
Β λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις    
Γ λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις ερωτήσεις απαντήσεις
ΠΔΒ 2014 Α λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις    
Β λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις    
Γ λυκείου ερωτήσεις  απαντήσεις  ερωτήσεις απαντήσεις
ΠΔΒ 2013 Α λυκείου  ερωτήσεις απαντήσεις    
Β λυκείου  ερωτήσεις  απαντήσεις    
Γ λυκείου  ερωτήσεις απαντήσεις  ερωτήσεις απαντήσεις 
ΠΔΒ 2012 Β λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις    
Γ λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις ερωτήσεις απαντήσεις
ΠΔΒ 2011 Β λυκείου ερωτήσεις απαντήσεις    
Γ λυκείου  ερωτήσεις απαντήσεις ερωτήσεις απαντήσεις
ΠΔΒ 2010 Β λυκείου  ερωτήσεις απαντήσεις    
Γ λυκείου  ερωτήσεις απαντήσεις ερωτήσεις απαντήσεις
ΠΔΒ 2009 Β λυκείου  ερωτήσεις απαντήσεις    
Γ λυκείου  ερωτήσεις απαντήσεις ερωτήσεις απαντήσεις
ΠΔΒ 2008 Β & Γ λυκείου  ερωτήσεις απαντήσεις  ερωτήσεις απαντήσεις
ΠΔΒ 2007  Β & Γ λυκείου  ερωτήσεις απαντήσεις  ερωτήσεις απαντήσεις
ΠΔΒ 2006  Β & Γ λυκείου  ερωτήσεις απαντήσεις  ερωτήσεις απαντήσεις
ΠΔΒ 2005  Β & Γ λυκείου  ερωτήσεις    ερωτήσεις απαντήσεις