Σχολικό βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών:

Κεφ. 1 «Το γενετικό υλικό»

Κεφ. 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας»

Κεφ. 3 «Ιοί»

Κεφ. 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA»

Κεφ. 5 «Μενδελική κληρονομικότητα»

Κεφ. 6 «Μεταλλάξεις»

Κεφ. 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» (όλο το κεφάλαιο)

Κεφ. 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» (όλο το κεφάλαιο)

Κεφ. 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»

 

Σχολικό βιβλίο βιολογίας Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας:

Κεφ.1 «Άνθρωπος και υγεία» (όλο το κεφάλαιο)

Κεφ. 2 «Άνθρωπος και Περιβάλλον » (όλο το κεφάλαιο)

Κεφ. 3 «Εξέλιξη» (όλο το κεφάλαιο)

Στη δεύτερη φάση θα εξεταστούν επιπλέον και κάποιες ενότητες από την ελληνική έκδοση του προτεινόμενου για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας βιβλίου των Campbell & Reece. Αυτή η ύλη είναι:

– από το Κεφ. 9, Κυτταρική Αναπνοή, την ενότητα 9.1 (Οι καταβολικές οδοί παράγουν ενέργεια από την οξείδωση οργανικών μορίων) σύνολο σελίδων έξι (6).

– από το Κεφ. 10 Φωτοσύνθεση, τις ενότητες 10.2 (Φωτεινές αντιδράσεις), 10.3 (Κύκλος Calvin) και 10.4 (C4 και CAM φυτά) σύνολο σελίδων δεκαπέντε (15).

– από το Κεφ. 23 (Η εξέλιξη των πληθυσμών) τις ενότητες 23.2 (Η χρήση της εξίσωσης Hardy-Weinberg στην ερμηνεία της εξέλιξης) και 23.3 (Φ.Ε., γονιδιακή παρέκκλιση και γονιδιακή ροή ως μηχανισμοί αλλαγής της γονιδιακής συχνότητας στο πληθυσμό) σύνολο σελίδων εννέα (9).

– από το Κεφ. 35 (Δομή φυτών), τις ενότητες 35.1 (Ιεραρχική διάταξη των οργάνων, των ιστών και των κυττάρων στο σώμα του φυτού) και 35.2 (Τα κύτταρα των νέων οργάνων παράγονται από το μερίστωμα) σύνολο σελίδων εννέα (9).