Η ύλη για τη Β’ φάση του 16ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης