ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (IBO)

     1 Τι είναι η IBO

§ 1. Εισαγωγή

Η Διεθνής Ολυμπιάδα της Βιολογίας (IBO) είναι ένας διαγωνισμός για τους σπουδαστές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον οποίο εξετάζονται οι δεξιότητές τους στην αντιμετώπιση των βιολογικών προβλημάτων και την εξέταση των βιολογικών πειραμάτων. Το ενδιαφέρον για τη βιολογία, η ευρηματικότητα, η δημιουργικότητα και η εμμονή είναι απαραίτητα. Κάθε συμμετέχουσα χώρα στέλνει τέσσερις σπουδαστές, οι οποίοι είναι οι νικητές των αντίστοιχων εθνικών ανταγωνισμών. Πρόκειται να συνοδευτούν από δύο ηγέτες ομάδων ως αντιπρόσωποι κάθε χώρας.

§ 2. Στόχοι της IBO

Στη συγκέντρωση των ταλαντούχων σπουδαστών, η IBO προσπαθεί να προκαλέσει και να υποκινήσει αυτούς τους σπουδαστές για να επεκτείνει τα ταλέντα τους και για να προωθήσει τη σταδιοδρομία τους ως επιστήμονες, έτσι τα ταλέντα της βιολογίας δεν χάνονται. Η Ολυμπιάδα επίσης εστιάζει στη βιολογία ως όμορφο και πολύτιμο θέμα. Πολλά βιολογικά θέματα όπως η ηθολογία και η οικολογία τονίζουν τη σημασία της βιολογίας για την κοινωνία, ειδικά στοιχεία όπως η συντήρηση φύσης ή / και η προστασία του περιβάλλοντος. Η Ολυμπιάδα προσφέρει την ευκαιρία να συγκριθούν οι διδακτέες ύλες και οι εκπαιδευτικές τάσεις στη βιολογία στις διαφορετικές χώρες. Αυτές είναι χρήσιμες πληροφορίες για να βελτιώσουν την εκπαίδευση στη βιολογία σε εθνικό επίπεδο. Πολλά ιδρύματα εμπλέκονται στην οργάνωση εθνικών διαγωνισμών, όπως το Υπουργείο Παιδείας, βιομηχανίες, ενώσεις των δασκάλων, πανεπιστήμια, σχολεία. Οι επαφές μεταξύ αυτών των ιδρυμάτων θα οδηγήσουν σε μια καλύτερες κατανόηση και μια επικοινωνία για τις αντίστοιχες δραστηριότητές τους στον τομέα της βιολογίας.

§ 3. Ιστορία

Ο πρώτος διεθνής βιολογικός ανταγωνισμός μεταξύ της Τσεχοσλοβακίας και της Πολωνίας από το 1985 ως το 1989 παρείχε το έδαφος για τη κατάλληλη μελλοντική IBO. Η θετική εμπειρία κατά τη διάρκεια Διεθνών Ολυμπιάδων σε άλλα φυσικές επιστήμες και μαθηματικά οδήγησε στην ιδέα της έναρξης Διεθνούς Ολυμπιάδας Βιολογίας. Έτσι η ΟΥΝΕΣΚΟ ζήτησε από την πρώην Τσεχοσλοβακία για να πάρει την πρωτοβουλία. Έξι ενδιαφερόμενες χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχοσλοβακία, Γερμανία ΛΔ, Πολωνία και η Σοβιετική Ένωση) ίδρυσαν την IBO το 1989 (Πράγα και Μπρνο) και συμμετείχαν στην πρώτη IBO, στο Olomouc τον Ιούλιο 1990. Παρά μερικές αρχικές δυσκολίες, αυτή η Ολυμπιάδα ήταν μια μεγάλη επιτυχία και αποφασίστηκε να συνεχιστεί με την IBO. Στις επόμενες Ολυμπιάδες ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξήθηκε γρήγορα.

Αμέσως μετά την πρώτη Ολυμπιάδα, ιδρύθηκε ένα συντονιστικό κέντρο στην Πράγα και κάθε χειμώνα στο κέντρο αυτό πραγματοποιείται συνεδρίαση των διορισμένων συντονιστών για την εκπόνηση των νέων προτάσεων και να βελτιώσουν τους κανονισμούς, το περιεχόμενο, και τις προετοιμασίες μελλοντικών Ολυμπιάδων, κ.λπ….

Κανόνες οργάνωσης Διεθνούς Ολυμπιάδας Βιολογίας

  § 1. Στόχοι του διαγωνισμού

Η Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας (IBO) είναι ένας διαγωνισμός για τους σπουδαστές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για τη βιολογία. Σκοπός αυτού του διαγωνισμού είναι:

 • α)   να υποκινήσει το ενεργό ενδιαφέρον για τις βιολογικές μελέτες από τη δημιουργική λύση των βιολογικών προβλημάτων,
 • β)   να προωθήσει την ανταλλαγή των ιδεών και των υλικών για την εκπαίδευση της βιολογίας,
 • γ)   να προωθήσει τις τακτικές διεθνείς επαφές μεταξύ των σπουδαστών της βιολογίας,
 • δ)   να καθιερώσει τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των νέων από τις διαφορετικές χώρες και έτσι να υποκινήσει τη συνεργασία και την κατανόηση μεταξύ των εθνών.

§ 2. Οργανισμοί IBO

1)   Το σώμα διοίκησης της IBO είναι η επιτροπή των συντονιστών που συναντιέται ετησίως κατά τη διάρκεια κάθε διαγωνισμού IBO. Μια χώρα που στέλνει τους σπουδαστές για να ανταγωνιστεί στην IBO πρέπει να αναθέσει σε έναν συντονιστή να αντιπροσωπεύσει τη χώρα σε αυτόν τον διαγωνισμό. Η επιτροπή των συντονιστών εκλέγει ένα από τα μέλη της ως πρόεδρο των συντονιστών για να προεδρεύσει στη συνεδρίασή της, για να αντιπροσωπεύσει την IBO στις επίσημες λειτουργίες και για να διατηρήσει τις επαφές με το συντονιστικό κέντρο της IBO για τις δραστηριότητές της. Ο πρόεδρος υπηρετεί μια τετραετή θητεία και μπορεί να επανεκλεχτεί. Επιπλέον εκλέγονται ένας αντιπρόεδρος και ένας αντιπρόεδρος βουλευτών. Η χώρα που παραδίδει τον πρόεδρο IBO έχει την άδεια για να φέρει έναν ελεύθερο παρατηρητή στην εοόμενη IBO.

2)   Το συντονιστικό κέντρο της IBO εκπληρώνει τις δραστηριότητές του σε συνεργασία με τον πρόεδρο των συντονιστών, των χωρών μελών και άλλων οργανώσεων σύμφωνα με τους στόχους της IBO. Οργανώνει την ετήσια συνεδρίαση των συμβουλευτικών επιτροπών IBO (βλ. § 2.3) και λειτουργεί ως γραμματεία της IBO (βλ. § 5). Επανδρώνεται από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας όπου βρίσκεται το κέντρο (βλ. § 5).

3)   Η συμβουλευτική επιτροπή IBO συμβουλεύει την επιτροπή των συντονιστών για τη διατήρηση των υψηλών προτύπων IBO. Η επιτροπή προεδρεύεται από τον πρόεδρο των συντονιστών. Αποτελείται από τους αντιπροσώπους των χωρών που οργάνωσαν τα δύο προηγούμενα και θα οργανώσουν τα δύο επόμενα IBO. Μπορεί επίσης να προσκαλέσει άλλους εμπειρογνώμονες ως συμμετέχοντες στην ετήσια συνεδρίασή της για να εκπονήσει τις συστάσεις και τις προτάσεις για την επιτροπή των συντονιστών.

4)   Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή είναι μια επιτροπή που διαμορφώνεται για κάθε διαγωνισμό IBO. Προεδρεύεται από έναν διακεκριμένο επιστήμονα που διορίζεται από το διοργανωτή IBO. Τα μέλη της αποτελούνται από 2 εκπροσώπους ή ηγέτες ομάδων από κάθε διαγωνιζόμενη χώρα (βλ. § 10).

§ 3. Οργάνωση του διαγωνισμού

1)   Οι επίσημες γλώσσες του IBO είναι τα αγγλικά και ρωσικά.

2)   Η IBO πραγματοποιείται κάθε έτος τον Ιούλιο σε μια από τις συμμετέχουσες χώρες. IBO οργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας ή από ένα άλλο ανάλογο ίδρυμα της διοργανώτριας χώρας (μόνο ο όρος “διοργανωτής” χρησιμοποιείται στο επόμενο κείμενο).

3)   Ο διοργανωτής IBO εξασφαλίζει ίση συμμετοχή όλων των αντιπροσωπειών και προσκαλεί όλες τις χώρες που γίνονται αποδεκτές ως μέλη του διαγωνισμού.

4)   Ο διοργανωτής μπορεί να προσκαλέσει στη σύσταση του συντονιστικού κέντρου (βλ. § 5), αναπληρωτές από άλλες χώρες ως παρατηρητές. Αυτές οι χώρες μπορούν να γίνουν αποδεκτές ως κανονικοί συμμετέχοντες στη συνεδρίαση των συντονιστών (βλ. § 6.4), εάν συμφωνούν με όλους τους όρους που απαριθμούνται στους κανόνες οργάνωσης.

5)   Η συνεδρίαση των συντονιστών αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή μιας χώρας ως κανονικό μέλος του διαγωνισμού μετά την αποστολή των παρατηρητών (βλ. § 6.4). Μια χώρα, που δεν συμμετέχει σε δύο διαδοχικές Ολυμπιάδες, ή επανειλημμένα δεν συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους κανόνες οργάνωσης IBO, χάνει την ιδιότητα μέλους IBO.

6)   Κάθε χώρα πρέπει να δείξει μέσα σε δέκα έτη μετά από την πρώτη εμφάνισή της στον ανταγωνισμό ότι θα οργανώσει IBO.

7)   Όλες οι κύριες ερωτήσεις σχετικά με IBO αποφασίζονται στη συνεδρίαση των συντονιστών (βλ. § 6 και § 14).

§ 4. Επιλογή των θεμάτων για το διαγωνισμό

1)   Όλες οι πειθαρχίες της βιολογίας είναι αποδεκτές για το IBO. Τα ευρύτερα προσανατολισμένα θέματα πρέπει να επιτρέψουν στους διαγωνιζόμενους να εκθέσουν όχι μόνο τη γνώση τους και τις δεξιότητές τους, αλλά και τη δυνατότητά τους να σκεφτούν ανεξάρτητα και δημιουργικά.

2)   Το επιστημονικό περιεχόμενο του θεωρητικού και πρακτικού μέρους του διαγωνισμού πρέπει να ακολουθήσει τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι (περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του IBO) και ΙΙ (βασικές δεξιότητες για το πρακτικό μέρος του IBO).

3)   Στο πρακτικό μέρος, δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί κανένα πείραμα που προκαλεί την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των σπονδυλωτών. Επίσης δεν επιτρέπεται κανένας χειρισμός των ειδών που προστατεύονται από το νόμο στη χώρα υποδοχής ή από την ΟΥΝΕΣΚΟ

§ 5. Συντονιστικό Κέντρο

1)   Η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή ως γραμματεία του IBO, εκπληρώνει τις ακόλουθες λειτουργίες: α) εξασφαλίζει υπηρεσίες πληροφοριών για όλους τους συμμετέχοντες και για τα σχετικά διεθνή ιδρύματα (ΟΥΝΕΣΚΟ, IUBS, κ.λπ.), β) καλεί τη συμβουλευτική επιτροπή IBO και τη συνεδρίαση των συντονιστών εάν είναι απαραίτητο και εξασφαλίζει την προετοιμασία και τη διανομή των υλικών σε αυτές τις συνεδριάσεις, γ) προωθεί τις επαφές με άλλες χώρες, δ) συντονίζει την πρόσκληση των παρατηρητών από άλλες χώρες από τη μελλοντική χώρα υποδοχής, ε) συσσωρεύει τη σχετική τεκμηρίωση για τον ανταγωνισμό, ζ) καταχωρεί και ανανεώνει τις διευθύνσεις των συντονιστών, των αναπληρωτών τους, των παρατηρητών και των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην IBO, η) συλλέγει τα υλικά και τις πληροφορίες σχετικά με την IBO και άλλους βιολογικούς διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Εθνικών Διαγωνισμών Βιολογίας ή οι παρόμοιων διαγωνισμών που χρησιμοποιούνται για να επιλέξουν τους διαγωνιζομένους IBO, θ) συλλέγει τα εγχειρίδια και τις διδακτέες ύλες της βιολογίας που χρησιμοποιούνται αυτήν την περίοδο στις συμμετέχουσες χώρες.

2)   Τα μέλη του Συντονιστικού Κέντρου προετοιμάζονται χωριστά ή σε συνεργασία με άλλα ειδικευμένα μέλη της IBO για το διαγωνισμό.

3)   Το Συντονιστικό Κέντρο παρουσιάζει μια ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές του και την οικονομική κατάσταση στη συνεδρίαση των συντονιστών.

§ 6. Συντονιστές

1)   Το Υπουργείο Παιδείας ή ένα άλλο αντιπροσωπευτικό ίδρυμα των χωρών που συμμετέχουν διορίζει ένα συντονιστή και έναν αναπληρωτή συντονιστή για τη IBO, και οι δύο πολίτες της χώρας, και ενημερώνει το Συντονιστικό Κέντρο για αυτήν την αντιπροσώπευση και τη διάρκειά της με επίσημη επιστολή.

2)   Ο στόχος των Συντονιστών είναι να αποφασίσουν στις ετήσιες συνεδριάσεις τους (βλ. § 2.1) για τα κύρια θέματα της IBO και να εξασφαλίσουν απαιτήσεις του ανταγωνισμού σύμφωνα με τις συστάσεις για το θεωρητικό και πρακτικό μέρος (παράρτημα Ι και II). Οι αποφάσεις της Επιτροπής των Συντονιστών λαμβάνονται βάσει των ψηφοφοριών πλειοψηφίας, παρουσία τουλάχιστον 75 τοις εκατό των συντονιστών. Σε περίπτωση ίσων ψηφοφοριών, ο πρόεδρος των Συντονιστών παίρνει την τελική απόφαση.

3)   Τα καθήκοντα των συντονιστών είναι τα ακόλουθα: α) να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συντονιστών, β) να εφοδιάζουν το Συντονιστικό Κέντρο με τα τρέχοντα εγχειρίδια και τις διδακτέες ύλες της βιολογίας και τις πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται για να επιλέξουν τους διαγωνιζομένους IBO, γ) να διαβιβάσει τις ερωτήσεις τους για το θεωρητικό μέρος της IBO στην οργανώτρια χώρα μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου κάθε έτος. Οι ερωτήσεις πρέπει να προταθούν στην αγγλικές ή / και ρωσική γλώσσα και να προετοιμαστούν σύμφωνα με τις αρχές του θεωρητικού μέρους της IBO (παράρτημα I).

4)   Οι συνεδριάσεις των συντονιστών καλούνται όταν χρειάζεται, συνήθως κατά την διάρκεια της διεξαγωγής IBO. Οι συντονιστές εγκρίνουν: α) αλλαγές στους κανόνες οργάνωσης, β) χώρες και πόλεις που οργανώνουν την προσεχή IBO, γ) χώρες, οι οποίες θα συμμετάσχουν στην επόμενη IBO ως κανονικοί συμμετέχοντες, δ) γενικές κατευθύνσεις και θέματα του πρακτικού μέρους για την επόμενη IBO (βλ. § 7.3 και 12.1). Οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει των ψηφοφοριών πλειοψηφίας, παρουσία τουλάχιστον 75 τοις εκατό των συντονιστών. Κάθε χώρα έχει μία ψήφο. Σε περίπτωση ίσων ψηφοφοριών, ο πρόεδρος των συντονιστών παίρνει την τελική απόφαση.

5)   Ένας αντιπρόσωπος του Συντονιστικού Κέντρου συμμετέχει στη συνεδρίαση των συντονιστών χωρίς το δικαίωμα να ψηφίσει. Οι οικονομικές δαπάνες που συνδέονται με την παραμονή του αναπληρωτή του Συντονιστικού Κέντρου καλύπτονται σύμφωνα με § 13 των κανόνων οργάνωσης.

6)   Η οικονομική κάλυψη των συνεδριάσεων των συντονιστών παρέχεται σύμφωνα με § 13 των κανόνων οργάνωσης.

§ 7. Χρόνος μαθημάτων της προετοιμασίας του ανταγωνισμού

1)   Η συνεδρίαση των συντονιστών εγκρίνει την οργανώτρια χώρα τουλάχιστον δύο έτη πριν. Πρέπει να γίνει σεβαστή η κανονική εναλλαγή των χωρών που αναλαμβάνουν την οργάνωση.

2)   Το Υπουργείο Παιδείας ή το αντίστοιχο ίδρυμα της οργανώνοντας χώρας στέλνει τουλάχιστον ένα έτος πριν στο Συντονιστικό Κέντρο την επιβεβαίωσή του για να δεχτεί την ευθύνη για την οργάνωση της επόμενης IBO.

3)       Η γενική κατεύθυνση και τα θέματα του πρακτικού μέρους της IBO πρέπει να παρουσιαστούν από το διοργανωτή ένα έτος πριν (βλ. § 6.4 δ)

4)   Το Υπουργείο Παιδείας (ή παρόμοιος οργανισμός) της οργανώτριας χώρας στέλνει μια επίσημη πρόσκληση στα Υπουργεία Παιδείας όλων χωρών που συμμετέχουν το αργότερο μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους. Τα αντίστοιχα αντίγραφα πρέπει να σταλούν στο Συντονιστικό Κέντρο στην Πράγα και στους συντονιστές όλων των προσκεκλημένων χωρών.

5)   Οι προσκεκλημένες χώρες πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου κάθε έτους.

6)   Ο διοργανωτής στέλνει τους προπαρασκευαστικούς στόχους που γράφονται στις επίσημες γλώσσες σε όλες τις προσκεκλημένες χώρες το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο.

§ 8. Οι αντιπροσωπείες και τα μέλη τους

1)   Κάθε συμμετέχουσα χώρα που εκπληρώνει τα καθήκοντά της σύμφωνα με τους κανόνες έχει την άδεια για να στείλει μια αντιπροσωπεία που αποτελείται όχι περισσότερο από τέσσερις διαγωνιζόμενους και δύο αντιπροσώπους που ενεργούν ως ηγέτες ομάδων, και οι δύο πολίτες της ενδιαφερόμενης χώρας (βλ. § 6.1). Μόνο μια επίσημη εθνική ομάδα μπορεί να γίνει αποδεκτή για τον διαγωνισμό.

2)   Η συμμετοχή στην IBO είναι περιορισμένη στους διαγωνιζόμενους που

 • είναι σπουδαστές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη γενική εκπαίδευση που ανήκει (όπου μπορεί να εφαρμοστεί) στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα της ενδιαφερόμενης χώρας
 • είναι οι νικητές του Εθνικού Διαγωνισμού Βιολογίας του τρέχοντος σχολικού έτους στη χώρα τους
 • δεν εκπαιδεύονται ή καθοδηγούνται μέσα σε μια επιλεγμένη ομάδα 50 ή λιγότερων σπουδαστών περιλαμβάνοντας την ομάδα IBO για μια περίοδο πιο μεγάλη από δύο εβδομάδες
 • δεν έχουν συμμετάσχει ήδη δύο φορές σε IBO
 • δεν έχουν αρχίσει ακόμα τη μελέτη στο πανεπιστήμιο για την εφαρμογή ή τη βαθμολόγηση.

Οι ανταγωνιστές πρέπει να φέρουν και να υπογράψουν μια δήλωση που επιβεβαιώνει τα προαναφερθέντα σημεία.

3)   Ένας από τους συνοδευτικούς αντιπροσώπους είναι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Και οι δύο αντιπρόσωποι ενεργούν ως μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής.

4)   Οι συνοδευτικοί αντιπρόσωποι πρέπει να είναι σε θέση να μεταφράσουν το κείμενο των γραπτών ερωτήσεων ανταγωνισμού από τα αγγλικά ή ρωσικά στη μητρική γλώσσα των σπουδαστών, να αξιολογήσουν τους στόχους ανταγωνισμού και να διορθώσουν τις λύσεις τους.

§ 9. Ο διαγωνισμός και τα θέματά του

1)   Ο διαγωνισμός αποτελείται από δύο μέρη, τις θεωρητικές και πρακτικές (πειραματικές) εξετάσεις. Η συνιστώμενη διάρκεια κάθε μέρους είναι 4 έως 6 ώρες με ένα διάλειμμα για την ανανέωση. Πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον διάστημα μιας ημέρας μεταξύ των δύο εξετάσεων.

2)   Οι διοργανωτές είναι αρμόδιοι για την προετοιμασία του διαγωνισμού. Οι στόχοι του διαγωνισμού προετοιμάζονται από τους ειδικούς που προσδιορίζουν επίσης τις λύσεις και τα κριτήρια της αξιολόγησης. Όλα αυτά τα υλικά γίνονται έγκυρα μόνο όταν εγκρίνονται από τη διεθνή κριτική επιτροπή.

3)   Οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν όλα τα θέματα που μεταφράζονται στη μητρική τους γλώσσα. Η οδηγία για την εξεταστική διαδικασία πρέπει να περιγράφεται σαφώς μέσα στα θέματα, έτσι καμία πρόσθετη λεκτική οδηγία ή / και εξήγηση για την εξεταστική διαδικασία δεν είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια της συνόδου δοκιμής.

4)   Οι δοκιμασίες πρέπει να κατασκευαστούν έτσι ώστε στις απαντήσεις τους οι σπουδαστές δεν είναι απαραίτητο να διατυπώσουν οποιαδήποτε λέξη, εξήγηση ή διευκρίνιση στη μητρική γλώσσα τους.

5)   Ο διοργανωτής αναγγέλλει εκ των προτέρων όλες τις προφυλάξεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης. Είναι επίσης αρμόδιος για την παροχή σε όλους τους συμμετέχοντες τις βασικές διευκολύνσεις των εργαστηρίων και άλλων χώρων.

§ 10. Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή

1)   Η διεθνής κριτική επιτροπή αποτελείται από έναν πρόεδρο (βλ. § 2.4) και δύο αντιπρόσωπους όλων των αντιπροσωπειών (βλ. § 8.1). Η διοργανώτρια χώρα διορίζει τον πρόεδρο.

2)   Ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής και κατευθύνει τις συνόδους τους. Οι διεθνείς αποφάσεις κριτικών επιτροπών λαμβάνονται βάσει των ψηφοφοριών πλειοψηφίας, παρουσία τουλάχιστον 75 % των μελών κριτικών επιτροπών. Σε περίπτωση ίσων ψηφοφοριών, ο πρόεδρος παίρνει την τελική απόφαση.

3)   Δικαιώματα και καθήκοντα της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής:

α) η Διεθνής Κριτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την πορεία του διαγωνισμού σύμφωνα με τους οργανωτικούς κανόνες

β) η Διεθνής Κριτική Επιτροπή συζητά και εγκρίνει, εκ των προτέρων, κάθε θέμα διαγωνισμού που υποβάλλεται από τη διοργανώτρια χώρα, τη λύση, και το σχέδιο για την αξιολόγηση. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προτάσεων, λαμβάνει τις αποφάσεις για τις απαραίτητες αλλαγές προτού να μεταφράσουν τα μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής τα θέματα του διαγωνισμού στη μητρική γλώσσα των σπουδαστών

γ) η Διεθνής Κριτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ελέγξει τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που εκτελείται από τους διοργανωτές. Αυτό περιλαμβάνει την επαλήθευση της διαδικασίας χαρακτηρισμού και την επιθεώρηση των αποτελεσμάτων των σπουδαστών. Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή κρατά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μυστικά μέχρι την επίσημη τελική ανακοίνωση

δ) η Διεθνής Κριτική Επιτροπή εγκρίνει τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης, επιβεβαιώνει την ταξινόμηση, αποφασίζει για τα βραβεία και τα απονέμει στους διαγωνιζόμενους

ε) τα διεθνή μέλη κριτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα για να κρατήσουν μυστικές όλες τις πληροφορίες για τα θάματα, τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση διαγωνισμού μέχρι την επίσημη τελική ανακοίνωση. Δεν πρέπει να βοηθήσουν οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού

ζ) η Διεθνής Κριτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποκλείσει το σπουδαστή (-ες) και την ομάδα (-ες) από τον τρέχοντα ανταγωνισμό στην περίπτωση αποδεδειγμένης εξαπάτησης.

4)   Η απόφαση της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής είναι τελική.

§ 11. Αξιολόγηση και βραβεία

1)   Η τελική ταξινόμηση των σπουδαστών είναι βασισμένη στα εξίσου σταθμισμένα αποτελέσματά τους για τη θεωρία και τους πρακτικούς στόχους σύμφωνα με τη μέθοδο t-score. Η απόκλιση από αυτήν την 1:1 αρχή πρέπει να συζητηθεί και να συμφωνηθεί από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή.

2)   Τα μεμονωμένα έγγραφα, τα θέματα και τα φύλλα απαντήσεων των σπουδαστών θα αξιολογηθούν και θα χαρακτηριστούν από τους συντάκτες των θεμάτων και των λύσεων του διαγωνισμού. Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή λαμβάνει την τελική απόφαση σχετικά με την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων. Τα χαρακτηρισμένα και αξιολογημένα αρχικά έγγραφα, τα θέματα και τα φύλλα απαντήσεων των σπουδαστών θα παραμείνουν στην κατοχή των διοργανωτών που θα τα αρχειοθετήσουν για μια περίοδο δύο ετών.

3)   Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή πρέπει να αναγγείλει τα επίσημα αποτελέσματα μαζί με τα βραβεία στους μεμονωμένους σπουδαστές. Ο αριθμός χρυσών μεταλλίων θα περιοριστεί σε περίπου 10% του αριθμού συμμετεχόντων, ο αριθμός ασημένιων μεταλλίων θα περιοριστεί περίπου σε 20% του αριθμού συμμετεχόντων και ο αριθμός χάλκινων μεταλλίων θα περιοριστεί περίπου σε 30% του συνολικού αριθμού διαγωνιζόμενων. Εκτός από τα μετάλλια, είναι δυνατό να δοθούν και άλλα βραβεία, εάν αυτό συμφωνηθεί εκ των προτέρων από την κριτική επιτροπή. Τα αποτελέσματα θα πιστοποιηθούν σε ατομική βάση και όχι ως εθνικό αποτέλεσμα ομάδων.

4)   Κάθε διαγωνιζόμενος θα λάβει ένα πιστοποιητικό που αναγνωρίζει τη συμμετοχή του στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας.

§ 12.Καθήκοντα των διοργανωτών

Οι διοργανωτές θα εξασφαλίσουν:

1)   Παρουσίαση των γενικών κατευθύνσεων και το περιεχόμενο του πρακτικού μέρους στη συνεδρίαση των συντονιστών ετησίως πριν από το πραγματικό IBO.

2)   Προετοιμασία και αποστολή των επιστολών πρόσκλησης (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης για τις οικονομικές συνεισφορές των συμμετεχόντων και των παρατηρητών) και των πληροφοριών για τους προπαρασκευαστικούς στόχους του IBO σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και στο συντονιστικό κέντρο του IBO.

3)   Προετοιμασία των θεμάτων του διαγωνισμού, λύσεις των συντακτών και χαρακτηρισμός των μεμονωμένων αποτελεσμάτων για τη διεθνή κριτική επιτροπή.

4)   Υλικό και άλλες απαιτήσεις απαραίτητες για το διαγωνισμό, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους κανόνες οργάνωσης.

5)   Η βοήθεια των μεταφραστών και των διερμηνέων κατά τη διάρκεια όλων των συνόδων IBO.

6)   Παρατήρηση της μυστικότητας και της εμπιστευτικότητας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και κανονισμοί για την ασφάλεια όλων των ανταγωνιστών IBO.

7)   Η επίβλεψη κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού σε συνεργασία με τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή.

8)   Η προετοιμασία μιας τελικής έκθεσης συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων μέσα σε ένα έτος μετά από το διαγωνισμό.

§ 13. Οικονομικές δαπάνες

1)   Η χώρα υποδοχής που οργανώνει το διαγωνισμό θα αναμείνει κάθε συμμετέχουσα χώρα για να καταβάλει ένα χρηματικό ποσό συμμετοχής. Αυτή η συμμετοχή θα προταθεί δύο έτη πριν και θα καθοριστεί ένα έτος πριν από την πραγματοποίηση της IBO. Αυτή η συμμετοχή πρέπει να καταβληθεί πριν από ή στην έναρξη της IBO όπως ζητείται από τους διοργανωτές σε μια επίσημη επιστολή, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη διαδικασία αποστολής και για οποιεσδήποτε οικονομικές συνέπειες στην περίπτωση που η αποστολή πρέπει να φθάσει νωρίτερα ή να αναχωρήσει αργότερα από το σχεδιασμό των διοργανωτών. Επιπλέον, κάθε συμμετέχουσα χώρα πρέπει να πληρώσει τα έξοδα ταξιδιού των διαγωνιζόμενων και των συνοδών τους στην περιοχή του διαγωνισμού στη χώρα υποδοχής. Όλες οι άλλες δαπάνες των προσώπων που απαριθμούνται στην § 8 σύμφωνα με το πρόγραμμα οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τη στέγαση της επιτροπής (3 γεύματα ανά ημέρα το ελάχιστο) και τα μέλη των αντιπροσωπειών θα καλυφθούν από τη χώρα υποδοχής.

2)   Οι δαπάνες των παρατηρητών και των υπεράριθμων συνοδευτικών μελών πρόκειται να καλυφθούν από τη συμμετέχουσα χώρα. Αυτή η συμμετοχή ορίζεται από τους διοργανωτές και διευκρινίζεται στην επιστολή πρόσκλησης (βλ. § 12.1 β). Οι διοργανωτές των δύο επόμενων IBO μπορούν να στείλουν δύο πρόσθετους παρατηρητές υπό τον όρο ότι αυτοί οι δύο παρατηρητές ανήκουν στην επίσημη ομάδα που οργανώνει το μελλοντικό IBO και κατά προτίμηση ο ένας από αυτούς να οριστεί ως πρόεδρος της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής. Οι δαπάνες της παραμονής τους θα καλυφτούν με τον ίδιο τρόπο όπως για τα πρόσωπα που απαριθμούνται σε §8.

3)   Προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία του, το συντονιστικό κέντρο του IBO θα λάβει μια ετήσια συνδρομή 250 Δολ ΗΠΑ από κάθε χώρα που συμμετέχει στο IBO, η οποία πρέπει να πληρωθεί πριν από ή στην έναρξη ενός διαγωνισμού IBO όπως ζητείται από το Συντονιστικό Κέντρο σε μια επίσημη επιστολή συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη διαδικασία αποστολής. Οι αλλαγές του ετήσιου ποσού αυτής της συνδρομής μπορούν να καταβληθούν ένα έτος μπροστά στη συνεδρίαση των συντονιστών.

§ 14. Συμπέρασμα

1)   Οι χώρες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και όλοι οι ηγέτες αντιπροσωπειών είναι υποχρεωμένοι για να μελετήσουν τους κανόνες οργάνωσης που διευκρινίζονται προηγουμένως. Οι χώρες που παραβιάζουν επανειλημμένα τους κανόνες χωρίς επαρκή εξήγηση θα λαμβάνουν μια προειδοποίηση και, εάν δεν συμμορφώνονται, θα αναστέλλεται η συμμετοχή τους από το διαγωνισμό για τουλάχιστον ένα έτος.

2)   Οι αλλαγές σε αυτούς τους κανόνες οργάνωσης μπορούν να γίνουν μόνο σε μια συνεδρίαση των συντονιστών IBO, οι οποίοι γίνονται έγκυροι μετά από την ολοκλήρωση του τρέχοντος IBO.

3)   Οποιοδήποτε θέμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στους κανόνες οργάνωσης θα αποφασίζεται στη συνεδρίαση των συντονιστών.

     3 Οδηγίες για μια νέα συμμετέχουσα χώρα

§ 1. Ποιες χώρες μπορούν να συμμετέχουν στο IBO;

Οποιαδήποτε χώρα από την οποία ένας επίσημος παρατηρητής εστάλη σε ένα IBO είναι επιλέξιμη για να συμμετέχει στο μελλοντικό IBO. Η απόφαση σχετικά με την αποδοχή μιας νέας συμμετέχουσας χώρας λαμβάνεται στη συνεδρίαση των συντονιστών. Η χώρα υποδοχής ενός IBO θα στείλει τις προσκλήσεις στις προηγούμενα συμμετέχουσες χώρες και στις χώρες που έστειλαν τους παρατηρητές στο προηγούμενο IBO, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους. Οι προσκεκλημένες χώρες πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου κάθε έτους.

§ 2. Ποιος είναι ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας;

Το Υπουργείο Παιδείας, ή άλλη ισοδύναμη οργάνωση εκπαίδευσης, αντιπροσωπεύει την επίσημη αρχή μιας χώρας. Διορίζει έναν συντονιστή IBO και ενημερώνει το Συντονιστικό Κέντρο IBO για το όνομα και τη διεύθυνση του συντονιστή, ο οποίος θα έρθει σε επαφή με όλα θέματα IBO. Το Υπουργείο θα αναλάβει έπειτα να στείλει μια εθνική αντιπροσωπεία τεσσάρων διαγωνιζόμενων σπουδαστών και δύο ηγετών ομάδων, σύμφωνα με τα προσόντα που διευκρινίζονται στους κανόνες οργανώσεων IBO, στον τρέχοντα διαγωνισμό IBO. Ενθαρρύνεται για να παρέχει στη συμμετέχουσα αντιπροσωπεία μια μικρή οικονομική υποστήριξη.

§ 3. Πώς επιλέγονται οι τέσσερις σπουδαστές;

Οι επιλεγμένοι τέσσερις σπουδαστές που συμμετέχουν στο IBO πρέπει να είναι συμμετέχοντες και νικητές του τελικού Εθνικού Διαγωνισμού Βιολογίας (NBO), που οργανώνεται σε κάθε χώρα στο τρέχον σχολικό έτος και στον οποίο μόνο οι σπουδαστές από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν. Συμμετοχή σπουδαστών που δεν συμμετείχαν σε όλους τους κύκλους του NBO δεν επιτρέπεται. Για αυτόν τον λόγο κάθε χώρα έχει καθήκον να στείλει μια περιγραφή του NBO και να αναγγείλει στη συνέχεια όλες τις αλλαγές στο συντονίζοντας κέντρο IBO.

§ 4. Ποιος πληρώνει για τις δαπάνες;

Κάθε συμμετέχουσα χώρα καταβάλλει μια ετήσια συνδρομή ιδιότητας μέλους (250 Δολ ΗΠΑ) στο Συντονιστικό Κέντρο IBO. Αναμένεται επίσης για να καταβάλει μια ετήσια συνδρομή στη χώρα υποδοχής. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για τα έξοδα ταξιδιού της ομάδας της προς και από τη χώρα του διαγωνισμού. Οι διοργανωτές πρέπει να διευκρινίσουν τις δαπάνες των πρόσθετων συνοδευτικών προσώπων εκ των προτέρων. Η αδυναμία να καταβληθούν οι προαναφερθείσες συνεισφορές δεν πρέπει να αποκλείσει τη συμμετοχή της χώρας στο IBO. Κατά τη διάρκεια του IBO η χώρα υποδοχής θα καλύψει τις δαπάνες και θα φροντίσει τα τρόφιμα, τη στέγαση και τις εξορμήσεις των τεσσάρων διαγωνιζόμενων και των δύο ηγετών ομάδων.

§ 5. Ποιος γράφει τις ερωτήσεις εξέτασης;

Κάθε συμμετέχουσα χώρα μπορεί να υποβάλει έναν απαραίτητο αριθμό ερωτήσεων εξέτασης για το θεωρητικό μέρος στη χώρα υποδοχής. Οι ερωτήσεις πρέπει να ακολουθήσουν το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους IBO (παράρτημα I) και να αντιστοιχούν με το περιεχόμενο των γενικών εγχειριδίων της βιολογίας. Οι ερωτήσεις μαζί με την προτεινόμενη και αιτιολογημένη απάντηση πρέπει να φθάσουν στη χώρα υποδοχής μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου πριν από το IBO. Η χώρα υποδοχής είναι αρμόδια για την επιλογή των υποβληθέντων ερωτήσεων εξέτασης για το θεωρητικό μέρος και για την προετοιμασία του πρακτικού μέρους. Μόνο ερωτήσεις κλειστού τύπου επιτρέπονται, π.χ. πολλαπλή επιλογή, σωστό / λάθος, ταίριασμα, συμπλήρωση αριθμού, ή αλφαβητικοί κώδικες που μπορούν να επιλεχτούν από έναν προτεινόμενο κατάλογο. Η χρησιμοποίηση των σχεδίων και η χρήση video συστήνονται έντονα. Ο καθένας που στέλνει τις ερωτήσεις στους διοργανωτές του IBO πρέπει να εγγυηθεί ότι αυτές οι ερωτήσεις δεν υπόκεινται στους κανονισμούς πνευματικών δικαιωμάτων. Η αποστολή των ερωτήσεων αυτόματα σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μη εμπορική χρήση.

§ 6. Ποιοι είναι οι ρόλοι των ηγετών ομάδων;

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας IBO θα λειτουργήσουν ως μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής, η οποία έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α. έγκριση των ερωτήσεων και αξιολόγηση θεωρητική και πρακτική εξέτασης

β. μετάφραση των ερωτήσεων εξέτασης στη μητρική γλώσσα των σπουδαστών τους

γ. επίβλεψη του διαγωνισμού σε συνεργασία με τους διοργανωτές

δ. έγκριση των θεμάτων του διαγωνισμού, των απαντήσεων, του χαρακτηρισμού και των αποτελεσμάτων.

ε. αποφασίζουν για την ταξινόμηση και την απονομή των μεταλλίων στους νικητές.

§ 7. Άλλες ευθύνες της συμμετέχουσας χώρας.

Η συμμετέχουσα χώρα αναμένεται να

α. υπακούει αυστηρά τους κανόνες οργάνωσης IBO

β. προτείνει μέσα σε 10 έτη από συμμετοχή της ότι θα φιλοξενήσει ένα μελλοντικό IBO

γ. προωθεί την αμοιβαία κατανόηση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μέσω IBO.

Οι πολιτικές δραστηριότητες και η προπαγάνδα των προσκεκλημένων ομάδων IBO που ματαιώνουν τους στόχους του διαγωνισμού αποδοκιμάζονται έντονα για την παραβίαση των κανόνων και μπορούν να οδηγήσουν στον αποκλεισμό της ενδιαφερόμενης αντιπροσωπείας.

§ 8. Πώς να οργανωθεί ο Εθνικός Διαγωνισμός Βιολογίας.

Η οργάνωση (αριθμός κύκλων, περιεχόμενο των στόχων, κ.λπ…) και η χρηματοδότηση NBO μπορούν να διαφέρουν αρκετά. Η επιτροπή αρμόδια για το NBO μπορεί να ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, στην ένωση δασκάλων, στο πανεπιστήμιο ή ακόμα και σε μια εκπαιδευτική αρχή όπως ένα ίδρυμα για τη συντήρηση φύσης ή την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών. Πολύ συχνά η συνεργασία μεταξύ αυτών των ιδρυμάτων είναι χρήσιμη. Οι μαθητές επιλέγονται σε έναν ή περισσότερους κύκλους. Σε μερικές χώρες οι σπουδαστές δίνουν τις εξετάσεις τους σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά κανονικά οι δοκιμασίες γίνονται στα σχολεία σε συνεργασία με τους δασκάλους, ενώ μια μικρή ομάδα αξιολόγησης είναι αρμόδια για τις ερωτήσεις που στέλνονται στα σχολεία που συμμετέχουν στο NBO. Ο αριθμός κύκλων επιλογής ποικίλλει από έναν έως τρεις ή ακόμα και περισσότερους. Στην περίπτωση μόνο ενός κύκλου επιλογής αμέσως οι τέσσερις νικητές NBO της χώρας είναι γνωστοί. Μετά από την επιλογή, οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται μαζί για κάποιο διάστημα στις επιστημονικές και βιολογικές δεξιότητες. Το μήκος αυτής της κατάρτισης ποικίλλει ανά χώρα από μερικές ημέρες σε δύο εβδομάδες στο μέγιστο. Προκειμένου να αποφευχθεί η εξειδικευμένη κατάρτιση ως σημαντικότερο από τη νοημοσύνη κατά τη διάρκεια του IBO το μέγιστο μήκος της κατάρτισης σε μια ομάδα μικρότερη από 50 σπουδαστές δεν πρέπει να υπερβεί δύο εβδομάδες. Τα θέματα για παράδειγμα του IBO είναι διαθέσιμα στον ιστοχώρο IBO. Η χρήση των θεμάτων προηγούμενων IBO στους εθνικούς κύκλους δοκιμής και για λόγους κατάρτισης επιτρέπεται. Μερικές χώρες έχουν έναν τελευταίο κύκλο που είναι ένας συνδυασμός επιλογής και κατάρτισης. Σε αυτήν την περίπτωση μια μικρή ομάδα που αποτελείται από περισσότερους από τους τέσσερις finalists συγκεντρώνεται και εκπαιδεύεται και στο τέλος, μια τελική πρακτική ή / και θεωρητική δοκιμή αποφασίζει ποιοι τέσσερις σπουδαστές θα είναι οι πραγματικοί νικητές και στη συνέχεια οι αντιπρόσωποι της χώρας στο IBO (βλ. κανόνες § 8.2). Συχνά ο τελευταίος κύκλος είναι όχι μόνο μια κατάρτιση στα συγκεκριμένα βιολογικά θέματα, αλλά και ψυχαγωγικός. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες μπορούν να είναι στο πρόγραμμα και η πρόσθετη προσοχή πρέπει να δοθεί για να τονώσει την επιστημονική ανάπτυξη αυτών των ταλαντούχων σπουδαστών. Συχνά τα τμήματα της βιολογίας πανεπιστημίων ενδιαφέρονται για την ύπαρξη συνεργάτης olympiad δεδομένου ότι αυτή η δραστηριότητα υποκινεί τη βιολογία ως ελκυστικές μελλοντικές πανεπιστημιακές σπουδές για τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι επαφές μεταξύ της δευτεροβάθμιας και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ευνοούν επίσης τις συζητήσεις για τα προγράμματα και την κατεύθυνση στη μελέτη. Έτσι τα πανεπιστήμια πολύ συχνά συμμετέχουν στην οργάνωση και είναι αρμόδια για την προετοιμασία και το χαρακτηρισμό των διάφορων κύκλων δοκιμής. Σε μερικές χώρες οι δημοσιεύσεις για τον διαγωνισμό δημοσιεύονται στα επιστημονικά εθνικά περιοδικά συμπεριλαμβανομένου του κανονικού περιοδικού της εθνικής ένωσης για την εκπαίδευση επιστήμης ή της βιολογίας. Εάν τα φυλλάδια και οι αφίσες πληροφοριών για την Ολυμπιάδα στέλνονται στα σχολεία σε όλη τη χώρα αυτό μερικές φορές χρηματοδοτείται από τα εισοδήματα που λαμβάνονται από τις διαφημίσεις των εκπαιδευτικών εκδοτών, των κατασκευαστών, των κέντρων κατάρτισης εκπαιδευτικών, των ενώσεων για την προώθηση της βιολογίας, των πανεπιστημίων, των βιομηχανιών ή ακόμα και των τραπεζών. Αυτά είναι επίσης τα ιδρύματα που είναι συχνά πρόθυμα να προσφέρουν τα βραβεία που δίνονται στους νικητές του εθνικού ανταγωνισμού, κατά τη διάρκεια της τελικής τελετής.

4 Οδηγίες για τη χώρα υποδοχής

§ 1. Πώς μια χώρα γίνεται η χώρα υποδοχής ενός IBO;

Μια χώρα, που έχει συμμετάσχει στο IBO, πρέπει να δηλώσει σε 10 έτη μετά από την αποδοχή της ως μέλος του IBO την πρόθεσή της να φιλοξενήσει ένα IBO σε ένα ορισμένο έτος. Αυτή η επίσημη δήλωση πρέπει να σταλεί στο Συντονιστικό Κέντρο IBO τουλάχιστον δύο έτη πριν από το προοριζόμενο έτος για να φιλοξενήσει το IBO. Η έγκριση μιας χώρας υποδοχής γίνεται στη συνεδρίαση των συντονιστών τουλάχιστον δύο έτη εκ των προτέρων (βλ. κανόνες § 7.1).

§ 2. Ποιος είναι ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας χώρας υποδοχής;

Το Υπουργείο Παιδείας (ή ένα ανάλογο ίδρυμα) αντιπροσωπεύει την επίσημη αρχή της χώρας υποδοχής. Διορίζει μια οργανωτική επιτροπή και τις υποεπιτροπές και στέλνει τις επίσημες επιστολές πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τους πιθανούς χρηματοοικονομικούς όρους και άλλα καθήκοντα σχετικά με την ιδιότητα μέλους IBO. Διορίζει επίσης ένα οργανωτικό ίδρυμα και την περιοχή διαγωνισμού IBO. Η επιτροπή και οι υποεπιτροπές είναι αρμόδιες για την προετοιμασία και τις δραστηριότητες του IBO.

§ 3. Ποιες είναι οι κύριες ευθύνες της οργανωτικής επιτροπής και των υποεπιτροπών της;

Η οργανωτική επιτροπή και οι υποεπιτροπές της έχουν τις ακόλουθες ευθύνες:

3.1   Αποστολή τών πληροφοριών για το IBO στις συμμετέχουσες χώρες και στους παρατηρητές μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου του έτους πριν από το έτος IBO, συμπεριλαμβανομένων των όρων όπως την αποστολή των ερωτήσεων για τη θεωρητική δοκιμασία.

3.2   Προετοιμασία των στόχων στα σωστά αγγλικά και ρωσικά, που ελέγχονται από ένα βιολόγο

3.3   Προετοιμασία και αποστολή του προπαρασκευαστικού κειμένου σχετικά με το πρακτικό μέρος του IBO στις συμμετέχουσες χώρες μέχρι το τέλος του Μαρτίου του έτους IBO.

3.4   Οργάνωση το IBO, το οποίο περιλαμβάνει:

 • τελετές ανοίγματος και κλεισίματος
 • συνεδριάσεις των Κριτικών Επιτροπών
 • διευθύνει το διαγωνισμό και θεωρητικό και πρακτικό
 • εξορμήσεις
 • διαβεβαίωση των όρων για την εργασία της διεθνούς κριτικής επιτροπής
 • συνεδρίαση των συντονιστών
 • προετοιμασία των μεταλλίων για τους νικητές
 • προετοιμασία των πιστοποιητικών για όλα τα συμμετέχοντα μέλη
 • διεύθυνση όλων των δραστηριοτήτων IBO στα ρωσικά και αγγλικά.

3.5   Ρυθμίσεις για τα τρόφιμα, τη στέγαση και τη μεταφορά προς και από τον αερολιμένα ή / και το σιδηροδρομικό σταθμό για όλα τα συμμετέχοντες μέλη και τους παρατηρητές.

3.6   Διορισμός ενός προέδρου της κριτικής επιτροπής για να προεδρεύσει των συνόδων κριτικών επιτροπών, που περιλαμβάνουν τη μετάφραση, την έγκριση των ερωτήσεων εξέτασης και την αξιολόγηση.

3.7   Τακτοποίηση των παροχών, όπως φωτοαντίγραφα, φωτογραφίες βίντεο, ηλεκτρονική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

3.8   Διανομή μιας νέας ενημερωμένης έκδοσης του καταλόγου με τις διευθύνσεις συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των συντονιστών και των ηγετών ομάδων.

3.9   Προμήθεια του Συντονιστικού Κέντρου με ένα αντίγραφο των αρχείων αγγλικής και ρωσικής των τελικών αποτελεσμάτων μετά το διαγωνισμό.

3.10   Παροχή σε κάθε χώρα μετά από την τελετή κλεισίματος ένα αντίγραφο της μεταφρασμένης έκδοσής των δοκιμών και συμπληρωμένα φύλλα απαντήσεων των σπουδαστών τους.

3.11   Αποθήκευση των πρωτότυπων των μεταφρασμένων δοκιμιών για τουλάχιστον δύο έτη και εκτέλεση τυχαίου ελέγχου στην ποιότητα και την ακεραιότητα των μεταφράσεων των χωρών που έχουν χρυσά και ασημένια μετάλλια. Για λόγους αξιολόγησης και ελέγχου αυτά τα πρωτότυπα είναι διαθέσιμα για έλεγχο μετά από την έγκριση από το Συντονιστικό Κέντρο στην Πράγα.

3.12   Προετοιμασία μιας τελικής έκθεσης μετά από το IBO

3.13   Στο τρέχον έτος του IBO η ομάδα αρμόδια για την κατάρτιση της εθνικής ομάδας της χώρας υποδοχής για το IBO πρέπει να χωριστεί αυστηρά από την ειδική επιτροπή της χώρας υποδοχής αρμόδιας για το σχέδιο των στόχων IBO.

§ 4. Ποια είναι η οικονομική ευθύνη μιας χώρας υποδοχής;

Η χώρα υποδοχής πρέπει να πληρώσει για όλες τις δραστηριότητες του IBO κατά τη διάρκεια της διευκρινισμένης εβδομάδας, εκτός από τα έξοδα ταξιδιού των συμμετεχόντων μελών και των παρατηρητών προς και από την πόλη ή την κωμόπολη όπου πραγματοποιείται το IBO. Η χώρα υποδοχής μπορεί να ζητήσει από κάθε συμμετέχουσα χώρα να καταβάλει μια αμοιβή στη χώρα υποδοχής. Αυτή η αμοιβή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ένα μέρος των εξόδων ταξιδιού και διαμονής. Η χώρα υποδοχής καθορίζει την αμοιβή για έναν παρατηρητή, και οι παρατηρητές πρόκειται να ενημερωθούν εκ των προτέρων. Οι όροι για τις πρόσθετες ημέρες πριν και μετά από την Ολυμπιάδα πρέπει να διευκρινιστούν σαφώς στην επιστολή πρόσκλησης που στέλνεται σε όλες τις χώρες.

§ 5. Προετοιμασία των στόχων IBO

Γενικά

Η χώρα υποδοχής πρέπει να διορίσει μια επιτροπή συντακτών αρμόδιων για την κατασκευή των δοκιμιών IBO. Τα μέλη αυτής της επιτροπής πρέπει να είναι ειδικοί στη βιολογία και τη βιολογία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιτροπή πρέπει να μελετήσει και να καταλάβει την έννοια IBO, προηγούμενες ερωτήσεις εξέτασης IBO, το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους IBO (βλ. το παράρτημα I) και τις βασικές δεξιότητες για το πρακτικό μέρος του IBO (βλ. το παράρτημα II). Οι βιολογικές έννοιες και οι αρχές απαραίτητες για την επίλυση των στόχων πρέπει να ανήκουν στη γενική και μη εξειδικευμένη βιολογία όπως

Biology, 5η έκδοση από Campbell, Publ. Addison Wesley Longman

Life, the Science of Biology, 5η έκδοση (1998) από Purves et al

Συνιστάται η προεξέταση των ερωτήσεων IBO από μια αρμόδια ομάδα διαφορετική από τους σπουδαστές IBO της χώρας υποδοχής η οποία έχει την αγγλική και ρωσική εκδοχή των ερωτήσεων που ελέγχονται από έναν βιολόγο.

Οι εμπειρογνώμονες αξιολόγησης πρέπει να συμμετέχουν στο σχέδιασμό των ερωτήσεων εξέτασης, τη δομή των ερωτήσεων συνολικά και τη διαδικασία χαρακτηρισμού και ταξινόμησης. Ακόμα εξετάζουν τις περιπτώσεις λαθών εκ παραδρομής και το χαρακτηρισμό τους με έναν τρόπο που είναι δίκαιος στους σπουδαστές, επιτρέποντας το επακόλουθο λάθος. Οι στόχοι πρέπει να σχεδιαστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι απαντήσεις να είναι ακριβείς και να μπορούν να αξιολογηθούν αντικειμενικά.

Μια σειρά των αποτελεσμάτων πρέπει να επιτραπεί για τις απαντήσεις που απεικονίζουν μια διαφορετική σειρά της δυνατότητας και η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να υποδειχθεί και να εγκριθεί από την κριτική επιτροπή κατά τη διάρκεια της μετάφρασης δοκιμής και της συνόδου κριτικών επιτροπών.

Εάν η γνώση ενός ειδικής όρου ή μιας εξήγησης απαιτείται, οι σπουδαστές δεν πρέπει να κληθούν να γράψουν αυτό στη γλώσσα τους. Πρέπει να πρέπει να επιλέξουν το σωστό αριθμό από έναν κατάλογο αριθμημένων όρων ή εξηγήσεων.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία μεταφράσεων και να καταστεί δυνατό να γράφού οι μεταφράσεις μεταξύ των γραμμών, τα κείμενα θα υποβληθούν σε επεξεργασία με διπλό διάστημα γραμμών.

Και ο θεωρητικός και πρακτικός στόχος θα έχει ειδικά σχεδιασμένα φύλλα απαντήσεων (εκτός από τα έγγραφα δοκιμής) για τους σπουδαστές. Αυτό θα επιταχύνει τη διαδικασία αντιγραφής των συμπληρωμένων εγγράφων των σπουδαστών και θα διευκολύνει την εργασία της τοπικής ομάδας.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ανώνυμος χαρακτηρισμός θα χρησιμοποιηθούν κωδικοί αντί των ονομάτων για κάθε συμμετέχοντα. Μια εξήγηση της διαδικασίας κωδικοποίησης θα περιληφθεί στη γραπτή οδηγία στην μπροστινή σελίδα των στόχων στις μητρικές γλώσσες. Η προφορική οδηγία στην έναρξη των συνόδων δοκιμής πρέπει να αποφευχθεί. Εντούτοις είναι σκόπιμο οι διαγωνιζόμενοι να κατέχουν κάποια αγγλικά.

Για τους υπολογισμούς που απαιτούνται στις ερωτήσεις θα παρασχεθούν οι απλές στατιστικές λειτουργίες και θα διανεμηθούν μεταξύ των σπουδαστών στην άφιξή τους επί του τόπου του διαγωνισμού. Οι σπουδαστές θα ενημερωθούν ότι πρέπει να φέρουν και να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους υπολογισμούς κατά τη διάρκεια των στόχων. Η χρησιμοποίηση των υπολογιστών δεν επιτρέπεται και θα οδηγήσει στην αφαίρεση των σημείων. Ο κύριος συντάκτης (ή ο πρόεδρος της επιτροπής) είναι αρμόδιος για το σχέδιο των προτεινόμενων στόχων και πώς κάθε ερώτηση πρόκειται να αξιολογηθεί (χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία). Ο χρόνος δοκιμής πρέπει να είναι κάτι μεταξύ 4 έως 6 ωρών. Η ανανέωση θα είναι διαθέσιμη για τους σπουδαστές.

     ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι θεωρητικές ερωτήσεις επιλέγονται από τις ερωτήσεις που στέλνονται από τις συμμετέχουσες χώρες. Προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία του θεωρητικού στόχου και να μειωθεί ο απαραίτητος αριθμός ερωτήσεων ο θεωρητικός στόχος πρέπει να περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις τύπων β (ταίριασμα, συμπλήρωση κενών, επιλογή σωστού, κλπ…).

Ο συνολικός αριθμός θεωρητικών ερωτήσεων IBO δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 80. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να εστιάζουν στο συλλογισμό, την επίλυση προβλήματος και την κατανόηση. Οι πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις που εξετάζουν ακριβώς τη γνώση πρέπει να αποβληθούν.

     ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Μια επισκόπηση του πρακτικού μέρους ενός IBO πρέπει να παρουσιαστεί στη συνεδρίαση των συντονιστών ετησίως πριν από το IBO. Ένα προπαρασκευαστικό κείμενο, που περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες της πρακτικής δοκιμής IBO, πρέπει να προετοιμαστεί από την επιτροπή και να σταλεί στους συντονιστές των χωρών που συμμετέχουν μέχρι το τέλος του Μαρτίου. Η πρακτική δοκιμή πρέπει να ακολουθήσει τις βασικές δεξιότητες του πρακτικού μέρους IBO (βλ. το παράρτημα II). Οποιαδήποτε ικανότητα και βιολογικός επιστημονικός όρος πέρα από τις εγκεκριμένες βασικές δεξιότητες και περιεχόμενο, αν είναι απαραίτητο, πρέπει να διευκρινιστεί στο προπαρασκευαστικό κείμενο. Οι ακόλουθες προτάσεις μπορούν να είναι χρήσιμες για την προετοιμασία του πρακτικού μέρους:

 • Λόγω του αυξανόμενου αριθμού των διαγωνιζόμενων, ο διοργανωτής μπορεί να διαιρέσει το πρακτικό μέρος σε διάφορα τμήματα στα οποία οι σπουδαστές αναλαμβάνουν εκ περιτροπής. Σε εκείνη την περίπτωση η οργανωτική επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι σε όλες τις ομάδες και σε όλους τους σπουδαστές παρέχονται ίσα εργαστηριακοί υλικά, εξοπλισμός και οδηγίες.
 • Οι ερωτήσεις πρακτικής εξέτασης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συνοπτικές. Πρέπει να παρουσιαστούν με γραφική μορφή όσο το δυνατόν περισσότερο και χωρίς οποιαδήποτε ανάγκη για την πρόσθετη οδηγία από τους εργαστηριακούς υπαλλήλους.
 • Οι εξεταστικές διαδικασίες πρέπει να παρέχουν σε όλους τους σπουδαστές τους ίδιους όρους και τον εξοπλισμό.
 • Εάν είναι απαραίτητο, πριν από την εξέταση οι σπουδαστές πρέπει να έχουν την άδεια για να εξοικειωθούν με το συγκεκριμένο ή ασυνήθιστο εξοπλισμό για να εξασφαλίσουν δικαιοσύνη.
 • Τα εργαστήρια πρέπει να τακτοποιηθούν στο χώρο έτσι ώστε να αποφεύγεται η συνάντηση μεταξύ των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της μετάβασής τους.
 • Στους πρακτικούς στόχους που εξετάζουν την ηθολογία η χρήση του βίντεο είναι μια αποδεκτή επιλογή.

§ 6. Μετάφραση και εξεταστική διαδικασία

Η χώρα υποδοχής ενθαρρύνεται για να εξασφαλίσει μια λογική κατανομή όλων των χωρών στα καθίσματα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια των συνόδων κριτικών επιτροπών, π.χ. σύμφωνα με τις γλώσσες.

Για να επιταχύνουν τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των κριτικών επιτροπών οι προτάσεις για τις ερωτήσεις εξέτασης πρέπει να συζητηθούν πρώτα χωριστά με τους εμπειρογνώμονες από την τοπική ομάδα συντακτών για τους στόχους και κατόπιν στην ολομέλεια.

Μεταφράζοντας, κάθε αντιπροσωπεία θα κρατήσει τις σημειώσεις των “σωστών” απαντήσεών τους. Αυτό θα διευκολύνει αργότερα στον έλεγχο των απαντήσεων.

Εάν για μια ορισμένη χώρα, κανένας επίσημος όρος στην τοπική γλώσσα δεν είναι διαθέσιμος οι σπουδαστές πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους σωστούς επιστημονικούς όρους.

Η τοπική επιτροπή αρμόδια για τους στόχους πρέπει να προετοιμαστεί να υπερασπίσει το κλειδί ερωταποκρίσεων κατάλληλα. Από αυτή την άποψη είναι απαραίτητο ότι στις ερωτήσεις που στέλνονται για το θεωρητικό στόχο πρέπει να παρασχεθεί ένας κατάλογος καθώς και εξηγήσεις των σωστών απαντήσεων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφράσεων και της έγκρισης των απαντήσεων του θεωρητικού στόχου πρέπει να είναι διαθέσιμος ένας κατάλογος στον οποίο θα φαίνεται ποια χώρα έστειλε ποιες ερωτήσεις.

Η ποιότητα και η ακεραιότητα των μεταφράσεων κάθε χώρας πρέπει να ελεγχθούν. Οι οδηγοί σπουδαστών ή οι τοπικοί εμπειρογνώμονες θα μπορούσαν να αναμιχθούν σε αυτήν την διαδικασία αλλά μόνο μετά από την πραγματική σύνοδο δοκιμής.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού η χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών επικοινωνίας είναι εντελώς απαγορευμένη για τους σπουδαστές. Οι σπουδαστές πρέπει να υπογράψουν μια δήλωση για αυτό.

Προκειμένου να μειωθεί η πιθανή σύγχυση κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για τον αριθμό ψηφοφοριών ανά χώρα είναι σκόπιμο σε κάθε χώρα να παρασχεθούν οι ειδικές κάρτες ψηφοφορίας (μέγιστες δύο ψήφοι ανά χώρα).

Οι διοργανωτές έχουν καθήκον να παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια της πρώτης διεθνούς συνόδου τον εξοπλισμό και υλικά που χρησιμοποιούνται από τους σπουδαστές κατά τη διάρκεια του πρακτικού στόχου.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών οι αντικειμενικοί επιθεωρητές που διορίζονται από την κριτική επιτροπή πρέπει να είναι παρόντες για να ελέγξουν εάν οι εξεταστικοί όροι είναι σύμφωνα με τους κανόνες. Οι επιθεωρητές θα στρατολογηθούν μεταξύ των μελών κριτικών επιτροπών των διοργανωτών προηγούμενου και εγγύς μέλλοντος IBO.

Οι επόπτες των διοργανωτών πρέπει να ενημερωθούν εκ των προτέρων για την ύπαρξη και τη συμμετοχή των επιθεωρητών. Οι επιθεωρητές πρέπει να είναι ευδιάκριτοι από ένα ειδικό διακριτικό και σε καμία περίπτωση να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης.

Τα σημεία ελέγχου για τους επιθεωρητές είναι:

 • Έναρξη και λήξη: καμία ενοχλητική και μακράς διαρκείας ανακοίνωση στα αγγλικά ή / και ρωσικά
 • Όρος στο δωμάτιο: θερμοκρασία, μυρωδιά, θόρυβος, φως
 • Ποιότητα του εξοπλισμού και των υλικών (οι επιθεωρητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αυτό, π.χ. ποιότητα των φωτογραφικών διαφανειών με ένα μικροσκόπιο)
 • Λύνουν τα προβλήματα στους επόπτες σε περίπτωση βλάβης ή έλλειψης των υλικών
 • Προσδιορισμός θέσης των σπουδαστών (χωρική ρύθμιση, αρκετός χώρος στους πίνακές τους)
 • Παρατυπίες: – αντιμετώπιση των περιττών ή άχρηστων θεμάτων των σπουδαστών – εξαπάτηση – δυνατότητα των σπουδαστών να παρατηρήσουν τους χειρισμούς άλλων σπουδαστών – πάρα πολές (ενδιάμεσα) ανακοινώσεις – σπουδαστές που μιλούν ο ένας με τον άλλον
 • Διαθεσιμότητα των ανανεώσεων (παράταση)
 • Διαδικασία μετατόπισης μεταξύ των εργαστηρίων
 • Διαφορές στην ταχύτητα / την πρόοδο των σπουδαστών με τους στόχους τους
 • Διαθέσιμος χρόνος για τους σπουδαστές σε σχέση με την έκταση των στόχων

Στην έναρξη κάθε συνόδου του πρακτικού στόχου στους σπουδαστές πρέπει να παρασχεθούν τα φρέσκα υλικά και ο κατάλληλος λειτουργών εξοπλισμός. Στην μπροστινή σελίδα των στόχων οι σπουδαστές έχουν την υποχρέωση / θα υπενθυμιστούν να ρωτήσουν τους επόπτες για την αντικατάσταση των ανεπαρκών υλικών ή του εξοπλισμού και οι διοργανωτές πρέπει να έχουν τα εφεδρικά υλικά και τον εξοπλισμό διαθέσιμο.

Άμεσα μετά από τις δοκιμές, οι αρωγοί που διορίζονται από την κριτική επιτροπή θα βοηθήσουν τους διοργανωτές στη φωτοαντιγραφή όλων των φύλλων απάντησης και θα αποθηκεύσουν αυτά τα αντίγραφα σε έναν σφραγισμένο φάκελο. Σε περίπτωση καταγγελιών για τον εξοπλισμό και το δείγμα οι σπουδαστές πρέπει να δείξουν την αντίρρησή τους έγγραφη και υπογεγραμμένη και σχολιασμένη από ένα βοηθό εργαστηρίων. Σε περίπτωση άδικης καταγγελίας ένας σπουδαστής θα χάσει όλα τα σημεία για το σχετικό πείραμα.

§ 7. Κλειδί απάντησης, χαρακτηρισμός, ταξινόμηση

Η συζήτηση για το κλειδί απάντησης της θεωρητικής δοκιμής πρέπει να πραγματοποιηθεί προτού να έχουν οι ηγέτες ομάδων την ευκαιρία να μιλήσουν με τους σπουδαστές για την απόδοσή τους σε αυτόν τον στόχο. Ένα παράδειγμα των προτεινόμενων σωστών απαντήσεων (η ιδανική λύση συντακτών) των πρακτικών και θεωρητικών στόχων πρέπει να είναι διαθέσιμο στους σπουδαστές αφότου έχουν εκπληρώσει αυτούς τους στόχους.

Η διαγραφή των ερωτήσεων δεν πρέπει να επιτραπεί αφότου είχαν τα μέλη κριτικών επιτροπών την επαφή με τους σπουδαστές τους μόλις ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Οι εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο και μπορούν να είναι απαραίτητες στην περίπτωση της σαφούς στατιστικής ένδειξης, π.χ. αρνητικός δείκτης διάκρισης μιας ερώτησης.

Οι διοργανωτές πρέπει να γνωρίσουν ότι είναι ουσιαστικό να εξασφαλιστεί κατοχή αρκετών δεικτών και οι εμπειρογνώμονες για την παραγωγή των προκαταρκτικών και των στατιστικών αποτελεσμάτων, τα οποία πρέπει να παρουσιαστούν στη Διεθνή Κριτική Επιτροπή για έναν έλεγχο. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ελέγχου (τα πρόσθετα) αντίγραφα των μεταφρασμένων εγγράφων δοκιμής και των φύλλων απάντησης πρέπει να είναι διαθέσιμα για τους ηγέτες ομάδων. Ελέγχοντας τα απονεμημένα αποτελέσματα οι ηγέτες αντιπροσωπειών θα έχουν πρόσβαση μόνο στα έγγραφα των σπουδαστών τους και τα απονεμημένα αποτελέσματά τους και τίποτα περισσότερο. Κανένας κατάλογος δεν πρέπει να είναι διαθέσιμος ή διανεμημένος με τα σύνολα και τα ονόματα όλων των σπουδαστών

Κατά το χαρακτηρισμό, η τοπική ομάδα θα δείξει τα απονεμημένα αποτελέσματά τους στα φύλλα απάντησης των σπουδαστών και το συνολικό αποτέλεσμα στην μπροστινή σελίδα. Αυτό θα διευκολύνει τον έλεγχο του χαρακτηρισμού από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή.

Η επαλήθευση και η έγκριση του κλειδιού απάντησης του θεωρητικού στόχου πρέπει να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν και κατά προτίμηση στην αρχή της συνεδρίασης της συνόδου κριτικών επιτροπών στην 5η ημέρα.

Η τελική ταξινόμηση των σπουδαστών είναι βασισμένη στα εξίσου σταθμισμένα αποτελέσματά τους για τη θεωρία και τους πρακτικούς στόχους σύμφωνα με τη μέθοδο t-score.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόφασης της απονομής των μεταλλίων οι ηγέτες αντιπροσωπειών θα έχουν μόνο έναν κατάλογο με τα ρυθμισμένα αποτελέσματα (αρχικά αποτελέσματα που πολλαπλασιάζονται με έναν μυστικό παράγοντα και κανένα όνομα των σπουδαστών ή των χωρών).

Αυτό θα ισχύει μέχρι Διεθνής Κριτική Επιτροπή να αποφασίσει εάν οι ηγέτες αντιπροσωπειών θα ενημερωθούν για την τελική ταξινόμηση των σπουδαστών πριν ή κατά τη διάρκεια την τελετή κλεισίματος.