Η επίσημη εξεταστέα ύλη για το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος περιλαμβάνεται στο IBO Guide