Οι μαθητές που διακρίνονται στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (ΙΒΟ) με πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) αποκτούν τη δυνατότητα εγγραφής σε πανεπιστημιακά τμήματα εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί εξετάζεται ως μάθημα κατεύθυνσης (Ν. 3194/2003, ΦΕΚ 267 Α/20-11-2003 και τροποποίησή του με τον Ν. 3748, ΦΕΚ Α΄ 29/19-02-2009).