Οι συνοδοί της αποστολής προέρχονται από την εκπαιδευτική κοινότητα της Δευτεροβάθμιας ή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προτείνονται στο Δ.Σ. από την Ο.Ε. και συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Οργανωτικής Επιτροπής.

Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των συνοδών της αποστολής είναι:

  • Άμεση και συχνή επαφή με την 4μελή αντιπροσωπεία των μαθητών κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους για την παροχή κάθε είδους βοήθειας και διευκόλυνσης.
  • Συμμετοχή τους στη φάση της προετοιμασίας και της εκπαίδευσης της ομάδας.
  • Άμεση ενημέρωση της Ο.Ε. και του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της Ολυμπιάδας, τις δραστηριότητες και τις επαφές της αποστολής.
  • Απόδοση στην Ο.Ε. του υλικού που έχουν λάβει από τους διοργανωτές της Ολυμπιάδας στην οποία έλαβαν μέρος.
  • Απολογισμός της αποστολής.