Η δράση “Γίνε Βιολόγος για μία μέρα…” επέστρεψε. Στα quiz έχει προστεθεί η επιλογή “λύση” ή “επανάληψη” ανάλογα με τον τύπο της ερώτησης για την καλύτερη ανατροφοδότηση των ενδιαφερομένων.

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι που θα σας οδηγήσουν στα quiz της κάθε τάξης, καθώς και οι σύνδεσμοι των βίντεο και των οδηγιών.

Quiz

Επιλέξτε την εικόνα της τάξης που σας ενδιαφέρει και ξεκινήστε….
Α’ Λυκείου
Β’ Λυκείου
Γ’ Λυκείου

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Άσπρο, Μαύρο ή κάτι άλλο – Η Μεγάλη Αντλία – Βιολογία στην Κουζίνα – Σπιτικά Μικρόβια – Γίνε Λινναίος για μία μέρα

Άσπρο, μαύρο ή κάτι άλλο

Πατήστε αριστερά για να δείτε το βίντεο και στο αρχείο από πάνω για τις οδηγίες


Η Μεγάλη Αντλία

Πατήστε αριστερά για να δείτε το βίντεο και στο αρχείο από πάνω για τις οδηγίες


Σπιτικά Μικρόβια

Πατήστε αριστερά για να δείτε το βίντεο και στο αρχείο από πάνω για τις οδηγίες


Βιολογία στην Κουζίνα

Πατήστε αριστερά για να δείτε το βίντεο. Δεν υπάρχει αρχείο με οδηγίες


Γίνε Λινναίος για μία μέρα ...

Πατήστε αριστερά για το 1ο μέρος και δεξιά για το 2ο μέρος. Από πάνω υπάρχει το αρχείο των οδηγιών

Ελπίζουμε να διασκεδάσατε!