Η Επιστημονική Επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας συγκροτείται με ευθύνη της Ο.Ε. και μπορεί να παραμείνει η ίδια ή διαφορετική στις τρεις φάσεις του διαγωνισμού.

Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της Ε.Ε. είναι:

  • Συνεδριάζει για κάθε φάση του διαγωνισμού κατόπιν συνεννόησης με την Ο.Ε.
  • Ελέγχει και εγγυάται για την επιστημονική ορθότητα των θεμάτων που προτείνονται από την Επιτροπή Υποβολής Θεμάτων.

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για τον 19ο ΠΔΒ είναι ο Κος Χαραλαμπίδης Κοσμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.