Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρίσκετε όλες τις πληροφορίες για το 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας Γυμνασίου. Η σελίδα αυτή θα ανανεώνεται όταν υπάρχουν καινούργιες πληροφορίες.

Προς το παρόν μπορείτε να βρείτε την 1η Ανακοίνωση του Διαγωνισμού με όλες τις πληροφορίες για ύλη, συμμετοχές, κρίσιμες ημερομηνίες κ.α. καθώς και το Έντυπο 1, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν τα σχολεία για τη δήλωση των συμμετοχών.

Συνοπτικά:

Ύλη ΔιαγωνισμούΚρίσιμες Ημερομηνίες
Η ύλη στην οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές/τριες είναι:
Η διδακτέα ύλη της Γ Γυμνασίου, όπως ορίζεται από την 109533/Δ2 9-9-2022, και συγκεκριμένα τα κεφάλαια 1 (1.1, 1.2), 2 (2.1, 2.2), 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6) και 7 (7.1, 7.2) του σχολικού βιβλίου συμπεριλαμβανομένων και όλων των εικόνων, διαγραμμάτων ασκήσεων, προβλημάτων και παραθεμάτων, καθώς και των προσαρτημένων κειμένων. Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει περίπου 50-70 ερωτήσεις κλειστού τύπου.
03/05/2023
Λήξη Δηλώσεων συμμετοχής σχολείων
17 Μαΐου 2023
Διεξαγωγή του διαγωνισμού

Για να μπορέσουν να συμμετέχουν οι μαθητές, πρέπει οπωσδήποτε να:

α. έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (user@sch.gr, ισχύει το ίδιο και για Δημόσια ή Ιδιωτικά Σχολεία)

β. να έχουν εισέλθει τουλάχιστον μία φορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-me με αυτόν το λογαριασμό πριν την αποστολή από εμάς της πρόσκλησης στην κυψέλη του διαγωνισμού

γ. να κάνουν αποδοχή της πρόσκλησης στην πλατφόρμα