ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΔΒ 2024

Ενημέρωση: Στη ΔΔΕ Φωκίδας θα λειτουργήσει ένα επιπλέον εξεταστικό στο ΓΕΛ Άμφισσας