Η διαχείριση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας και η συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας πραγματοποιείται με τη βοήθεια των παρακάτω οργάνων:

  • Οργανωτική Επιτροπή
  • Επιστημονική Επιτροπή
  • Εθνικός Συντονιστής
  • Συνοδοί
  • Επιτροπή Θεμάτων