Η Οργανωτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας έχει θητεία ένα χρόνο (μέχρι τη συγκρότηση της επόμενης) με τις παρακάτω αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:

  • Σύνταξη και υποβολή στο ΥΠΑΙΘ της εγκυκλίου για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό.
  • Επίσης ανακοίνωση της αναγγελίας του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα.
  • Προσδιορισμός του χρόνου διεξαγωγής του διαγωνισμού (Α΄, Β΄ και Γ΄ φάση).
  • Προσδιορισμός και εισήγηση στο Δ.Σ. της εξεταστέας ύλης του διαγωνισμού (Α΄, Β΄ και Γ΄ φάση) και του χαρακτήρα των θεμάτων.
  • Συγκέντρωση συμμετοχών (καταγραφή, επεξεργασία, ταξινόμηση).
  • Αναζήτηση των εξεταστικών κέντρων κατα περιφέρεια σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δ.Δ.Ε.
  • Σύνταξη αναλυτικών οδηγιών προς τα εξεταστικά κέντρα.
  • Σύνταξη αναλυτικών οδηγιών προς τους διαγωνιζόμενους μαθητές.
  • Υπόδειξη και πρόταση Επιτροπής Υποβολής Θεμάτων και Επιστημονικής Επιτροπής προς το Δ.Σ.
  • Διεξαγωγή των τριών φάσεων του διαγωνισμού.
  • Συγκέντρωση των γραπτών δοκιμίων.
  • Συγκρότηση σώματος βαθμολογητών και συντονισμός για τη βαθμολόγηση των γραπτών.
  • Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάθε φάσης.
  • Διοργάνωση της τελετής απονομής των βραβείων.
  • Οργάνωση και συντονισμός της εκπαίδευσης των τελικών επιτυχόντων σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια ή άλλους φορείς.
  • Πρόταση στο Δ.Σ. για τους συνοδούς της αποστολής και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων τους ως προς την Ο.Ε.
  • Πρόταση στο Δ.Σ. για τον Εθνικό Συντονιστή και προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του ως προς την Ο.Ε.
  • Επικοινωνία με τις Δ.Δ.Ε. και τα σχολεία που συμμετέχουν στο διαγωνισμό για την παροχή πληροφοριών και την αντιμετώπιση προβλημάτων.
  • Δημόσιες σχέσεις (ανακοινώσεις στον Τύπο κλπ).
  • Συγκέντρωση υλικού για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας.
  • Διαχείριση της ιστοσελίδας του Πανελλήνιου Διαγωνισμού.
 • Αναζήτηση χορηγών για την αποστολή, τη βράβευση των μαθητών, την τελετή απονομής βραβείων και όποια άλλη δραστηριότητα της Ο.Ε.

Η Οργανωτική Επιτροπή του 19ου Π.Δ.Β. αποτελείται από τους/τις:

Σοφία Πλατανιστιώτη – Πρόεδρος, Βιολόγος – Εκπ. Δημόσιας Δ.Ε.

Ραδίτσας Δημήτριος – Αντιπρόεδρος, Βιολόγος

Ακριτίδης Πασχάλης – Βιολόγος – Εκπ. Δημόσιας Δ.Ε.

Άνθης Λεωνίδας – Βιολόγος – Εκπ. Δημόσιας Δ.Ε.

Δήμας Σταμάτης – Βιολόγος – Εκπ. Δημόσιας Δ.Ε.

Καπόλας Γεώργιος – Βιολόγος – Εκπ. Δημόσιας Δ.Ε.

Κουρούπη Γεωργία – Βιολόγος – Εκπ. Δημόσιας Δ.Ε.

Μπουντούκας Παναγιώτης – Βιολόγος – Εκπ. Δημόσιας Δ.Ε.

Ντάνου Ελένη – Βιολόγος – Εκπ. Δημόσιας Δ.Ε.

Παπαδέλη Έρη – Βιολόγος – Εκπ. Δημόσιας Δ.Ε.

Πανδής Γεώργιος – Βιολόγος – Εκπ. Ιδιωτικής Δ.Ε.

Πούλος Κωνσταντίνος – Βιολόγος – Εκπ. Δημόσιας Δ.Ε.

Ταλιούρη Ειρήνη – Βιολόγος – Εκπ. Δημόσιας Δ.Ε.