Η Οργανωτική Επιτροπή του 15ου Π.Δ.Β. ανακοινώνει τα ονόματα των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες πέτυχαν τις καλύτερες βαθμολογίες στην Β’ και Γ’ τάξη Λυκείου και βραβεύονται. Παράλληλα αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στην Β’ φάση του Π.Δ.Β. Ακολουθεί ξεχωριστή ανακοίνωση για τη χρήση του δικαιώματος και οδηγίες για την Β’ φάση. Στα τέλη Μαρτίου θα μπορούν όλοι/ες οι μαθητές/τριες να δουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα του Π.Δ.Β.
Η Ο.Ε. εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια προς όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που διακρίθηκαν.

Καλύτερες Βαθμολογίες Β' & Γ' Λυκείου ΠΔΒ 2019
Ανακοινώνεται από την Οργανωτική Επιτροπή η εξεταστέα ύλη της Β’ φάσης του 15ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας, η οποία περιλαμβάνει:
 
  1. Ενότητες από τα σχολικά εγχειρίδια της Βιολογίας Προσανατολισμού και της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Γ’ Λυκείου, τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε στο μενού “Πανελλήνιος Διαγωνισμός” -> “Εξεταστέα ύλη” -> “Β’ φάση”
  2. Ενότητες από το σύγγραμμα “Biology: Campbell & Reece” (9η έκδοση), το οποίο είναι το βασικό σύγγραμμα της Διεθνούς Ολυμπιάδας Βιολογίας. Οι εν λόγω ενότητες διανέμονται με την ευγενική παραχώρηση των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, από τις οποίες εκδίδεται η ελληνική έκδοση, και τις οποίες ευχαριστούμε. Αναλυτικά η εξεταστέα ύλη βρίσκεται εδώ. Οι εν λόγω ενότητες διατίθενται δωρεάν στο μενού της ύλης της Β φάσης.
 
Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες της Β’ και Γ’ Λυκείου που θα συμμετάσχουν στην Β’ φάση του Π.Δ.Β. 2019.

Για να δείτε τα εξεταστικά κέντρα για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας 2019 πατήστε εδώ.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ (7/2/2019): Ολοκληρώθηκε ο ορισμός των Εξεταστικών Κέντρων, οπότε στο αρχείο συμπληρώθηκαν και τα υπόλοιπα κέντρα.

Εκ παραδρομής στα Εξεταστικά Κέντρα αναφερόταν για το νομό Αργολίδας το 1ο ΓΕΛ Άργους, αντί του ορθού 2ου ΓΕΛ Άργους. Η λίστα των Εξεταστικών Κέντρων έχει διορθωθεί. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην ύλη για τη Γ τάξη και για την Α φάση του Διαγωνισμού να διορθωθεί και να αντικατασταθεί  η ενότητα 2.2.4. (που δεν υπάρχει στο σχολικό βιβλίο) με την 2.4.4 (συντακτικό λάθος).

Οπότε, για την Γ τάξη και για την Α φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας,  η ύλη έχει ως εξής:

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ ́ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού:

Κεφ. 1 «Το γενετικό υλικό»

Κεφ. 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας»

Κεφ. 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA»

Κεφ. 5 «Μενδελική κληρονομικότητα»

Κεφ. 6 «Μεταλλάξεις»

Κεφ. 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» (εκτός από την ενότητα «Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας»)

Κεφ. 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» (εκτός των παραγράφων «Εμβόλια» και «Αντιβιοτικά»)

Κεφ. 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»

Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ ́ Λυκείου Γενικής Παιδείας:

Κεφ. 1 οι ενότητες 1.3, 1.3.1, 1.3.2 και 1.3.3

Κεφ. 2 οι ενότητες 2.2, 2.2.1, 2.2.2 και 2.4.4 εκτός από τη ρύπανση του εδάφους και την ηχορρύπανση

Κεφ. 3 οι ενότητες 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 και 3.2

Από την Ο.Ε.