Η εξεταστέα ύλη για την πρώτη (1η) φάση του 17ου ΠΔΒ 2021 περιλαμβάνει:

Ι. Για τους/τις μαθητές/τριες της Β ́ τάξης ΓενικούΛυκείου:

•Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Β ́Λυκείου (Τεύχος Α) (Αδαμαντιάδου Σ. κ.α., όπως αναμορφώθηκε από τους Καλαϊτζιδάκη Μ. & ΠανταζίδηΓ.):

Κεφ. 1 «Άνθρωπος και υγεία»

1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου. – 1.2 Μικροοργανισμοί – 1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών (εκτός ο «Πολλαπλασιασμός των ιών») – 1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών – 1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας – 1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας – 1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία – 1.3.3 Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος – 1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) -1.4 Καρκίνος, 1.5 Ουσίες που προκαλούν εθισμό

Κεφ. 2 «Άνθρωπος και περιβάλλον»

2.1 Η έννοια του οικοσυστήματος – 2.1.1 Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων – 2.2 Ροή Ενέργειας – 2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα – 2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα – 2.3 Βιογεωχημικοί κύκλοι – 2.3.1 Ο κύκλος του άνθρακα – 2.3.2 Ο κύκλος του αζώτου – 2.3.3 Ο κύκλος του νερού – 2.4.3 Ερημοποίηση – 2.4.4 Ρύπανση (εκτός: Ρύπανση του εδάφους και Ηχορρύπανση)

Κεφ. 3«Εξέλιξη»

3.1 Εισαγωγή – 3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη – 3.1.2 Η θεωρία του Λαμάρκ – 3.1.3 Η θεωρία της Φυσικής Επιλογής – 3.1.4 Μερικές χρήσιμες αποσαφηνίσεις στη θεωρία της φυσικής επιλογής –3.1.5 Η φυσική επιλογή εν δράσει –– 3.3 Τι είναι η φυλογένεση και από πού αντλούμε σχετικά στοιχεία –3.4 Η εξέλιξη του ανθρώπου – 3.4.1 Το γενεαλογικό μας δέντρο – 3.4.2 Η εμφάνιση των Θηλαστικών και των Πρωτευόντων – 3.4.3 Τα χαρακτηριστικά των Πρωτευόντων – 3.4.5 Η εμφάνιση των Ανθρωπιδών – 3.4.6 Οι πρώτοι άνθρωποι –3.4.7 Η ποικιλομορφία στους ανθρώπινους πληθυσμούς

ΙΙ. Για τους/τις μαθητές/τριες της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου:

•Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Β Γεν. Λυκείου των Καψάλη κ.α.

Κεφ.4 4.1«Κύκλος ζωής του κυττάρου»και 4.3 «Κυτταρική Διαίρεση»

•Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ ́ Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού ΣπουδώνΥγείας:

Κεφ. 1 «Το γενετικό υλικό»

Κεφ. 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας»

Κεφ. 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένουDNA»

Κεφ. 5 «Μενδελική κληρονομικότητα»

Κεφ. 6«Μεταλλάξεις»

Κεφ. 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» (εκτός από την ενότητα «Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας»)

Κεφ. 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» (εκτός των παραγράφων «Εμβόλια» και«Αντιβιοτικά»)

Κεφ. 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»

Κεφ.10 Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη βιομηχανία» (εκτός των ενοτήτων «Παραγωγή τυριού», «Ενζυμα και απορρυπαντικά» και «Βιομεταλλουργία»