Η εξεταστέα ύλη για την πρώτη (A’) φάση του 20ου ΠΔΒ 2024 για τα Λύκεια περιλαμβάνει:

I. Για τους/τις μαθητές/τριες της Α’ Λυκείου

Κεφάλαιο 1

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 9

Κεφάλαιο 12 εκτός των παραγράφων «Αυλάκωση», «Εμφύτευση», «Σχηματισμός πλακούντα»

Εξεταστέα ύλη για το διαγωνισμό θεωρούνται όλα τα κείμενα του βιβλίου που αναφέρονται στις αντίστοιχες ενότητες μαζί με τις εικόνες και τις λεζάντες που τα συνοδεύουν, χωρίς όμως τα αντίστοιχα παραθέματα.


ΙΙ. Για τους/τις μαθητές/τριες της Β’ Λυκείου:

ΒΙΒΛΙΟ: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γενικής Παιδείας Β ́ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» των ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΟΥ ΣΜ., ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ Μ., ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗ Χ., ΛΑΚΚΑ Λ., ΝΟΤΑΡΑ Δ., ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ Ν., ΧΑΤΖΗΚΩΝΤΗ ΟΛ., ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ., όπως αυτό αναμορφώθηκε από τους ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΑΚΗ Μ. και ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ Γ.

Κεφάλαιο 1: Άνθρωπος και Υγεία
1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου
1.2 Μικροοργανισμοί
1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών, εκτός της παραγράφου «Πολλαπλασιασμός των ιών»
1.2.2 Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών
1.3 Μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού – Βασικές αρχές ανοσίας
1.3.1 Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας
1.3.2 Μηχανισμοί ειδικής άμυνας – Ανοσία
1.3.3 Προβλήματα στη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος
1.3.4 Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS), εκτός των παραγράφων «Αντιμετώπιση της ασθένειας» και «Κοινωνικό πρόβλημα»
1.5 Ουσίες που προκαλούν εθισμό

Κεφάλαιο 2: Άνθρωπος και Περιβάλλον
2. 1 Η έννοια του οικοσυστήματος
2.1.1 Χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων
2.2 Ροή Ενέργειας
2.2.1 Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα
2.2.2 Τροφικές πυραμίδες και τροφικά επίπεδα
2.3 Βιογεωχημικοί κύκλοι
2.3.1 Ο κύκλος του άνθρακα
2.3.2 Ο κύκλος του αζώτου
2.3.3 Ο κύκλος του νερού
2.4.3 Ερημοποίηση
2.4.4 Ρύπανση (περιλαμβάνονται στην ύλη μόνο η εισαγωγή και οι παράγραφοι: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» και «Ρύπανση των υδάτων»)

Κεφάλαιο 3: Εξέλιξη
3.1.1 Ταξινόμηση των οργανισμών και εξέλιξη
3.1.3 Η θεωρία της Φυσικής Επιλογής
3.1.4 Μερικές χρήσιμες αποσαφηνίσεις στη θεωρία της φυσικής επιλογής
3.1.5 Η φυσική επιλογή εν δράσει
3.3 Τι είναι η φυλογένεση και από πού αντλούμε σχετικά στοιχεία
3.4 Η εξέλιξη του ανθρώπου
3.4.1 Το γενεαλογικό μας δέντρο
3.4.2 Η εμφάνιση των Θηλαστικών και των Πρωτευόντων
3.4.3 Τα χαρακτηριστικά των Πρωτευόντων
3.4.5 Η εμφάνιση των Ανθρωπιδών
3.4.6 Οι πρώτοι άνθρωποι

Εξεταστέα ύλη για το διαγωνισμό θεωρούνται όλα τα κείμενα του βιβλίου που αναφέρονται στις αντίστοιχες ενότητες μαζί με τις εικόνες και τις λεζάντες που τα συνοδεύουν, χωρίς όμως τα αντίστοιχα παραθέματα.


ΙΙI. Για τους/τις μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΤΕΥΧΟΣ Α’
 
Κεφάλαιο 1:
1.2. Μακρομόρια, μόνο η υποπαράγραφος: “Πρωτεΐνες: Διαδεδομένες, πολύπλοκες και εύθραυστες”
Κεφάλαιο 2:
Εισαγωγή “Μία από τις επιδιώξεις των φυσικών επιστημών … προϋπήρξαν των ευκαρυωτικών”
2.3. Μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου, μόνο οι υποπαράγραφοι:
– “Πυρήνας”
– “Ενδομεμβρανικό σύστημα”, μόνο το απόσπασμα “Το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο φέρει στην εξωτερική επιφάνεια … πρωτεΐνες που τους είναι απαραίτητες”, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο “Ενδοπλασματικό Δίκτυο”
– “Χλωροπλάστες και Μιτοχόνδρια – Οι μετατροπείς ενέργειας των κυττάρων”
Κεφάλαιο 3:
3.2. Ένζυμα – Βιολογικοί καταλύτες, μόνο οι υποπαράγραφοι:
– “Μηχανισμός δράσης των ενζύμων”
– “Ιδιότητες των ενζύμων”
Κεφάλαιο 4:
4.1. Κύκλος ζωής του κυττάρου
4.3. Κυτταρική διαίρεση
 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΤΕΥΧΟΣ Β’
 
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5
Κεφάλαιο 6
Κεφάλαιο 7, εκτός από την παράγραφο “Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας
Κεφάλαιο 8
Κεφάλαιο 9
 
Εξεταστέα ύλη για το διαγωνισμό θεωρούνται όλα τα κείμενα του βιβλίου που αναφέρονται στις αντίστοιχες ενότητες μαζί με τις εικόνες και τις λεζάντες που τα συνοδεύουν, χωρίς όμως τα αντίστοιχα παραθέματα.