Εξεταστικά Κέντρα ΠΔΒ 2020

Ξεκίνησε η ανάρτηση των εξεταστικών κέντρων για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας 2020. Η λίστα των εξεταστικών βρίσκεται εδώ και θα ανανεώνεται τακτικά.