Ατομική Δήλωση Συμμετοχής ΠΔΒ 2020

Ενεργοποιήθηκε η ατομική φόρμα δήλωσης συμμετοχής γα τον ΠΔΒ 2020. Μπορείτε να βρείτε τη φόρμα από το μενού “Πανελλήνιος Διαγωνισμός”, επιλέγοντας “Ατομική Δήλωση ΠΔΒ 2020”